Lasa in pappersdokument

Download

Du kan läsa in ett pappersdokument och tolka den resulterande bilden i ABBYY FineReader 12. Slutför de följande stegen för att läsa in en bild.

 1. Se till att din skanner är korrekt ansluten till datorn och starta den.

När du ansluter en skanner till datorn ska du följa instruktionerna i skannerns handbok eller annan medföljande dokumentation, och se till att du installerar programvaran som medföljer skannern. Vissa skannrar måste startas före datorn som de är anslutna till.

 1. Placera sidan som du vill skanna i skannern. Du kan placera flera sidor om din skanner är utrustad med en automatisk dokumentmatare. Se till så att sidorna i skannern ligger så rakt som möjligt. Dokumentet kan konverteras felaktigt om texten på den inlästa bilden är för sned.
 2. Klicka på knappen Läs in eller klicka på Läs in sidor… på menyn Fil.

Inläsningsdialogrutan kommer att visas. Ange inläsningsinställningar och läs in dokumentet. Resultatbilderna kommer att synas i fönstret Sidor.

Obs! Om ett FineReader-dokument redan är öppet kommer nyligen inlästa sidor att bifogas i slutet av det här dokumentet. Om det inte finns något FineReader-dokument kommer ett nytt att skapas från dessa sidor.

Tips! Om du måste läsa in dokument som skrevs ut på en vanlig skrivare ska du använda gråskaleläget och en upplösning på 300 dpi för bäst resultat.

Tolkningskvaliteten beror på kvaliteten hos det hårdkopierade dokumentet och på inställningarna som användes när dokumentet lästes in. Låg bildkvalitet kan påverka tolkning negativt, så ange korrekt inläsningsinställningar och det är viktigt att ta hänsyn till källdokumentets egenskaper.

Inställningar för ljusstyrka

Om ljusstyrkan angavs felaktigt i inläsningsinställningarna kommer ett meddelande som uppmanar dig att ändra inställningen för ljusstyrka att visas under tolkning. Inläsning av vissa dokument i svartvitt läge kan kräva ytterligare justering av ljusstyrka.

Fullfölj de följande stegen för att ändra inställningen för ljusstyrka:

 1. Klicka på knappen Läs in.
 2. Ange ljusstyrkan i dialogrutan som öppnas.

Obs! Standardinställningen för ljusstyrka (50%) fungerar i de flesta fall.

 1. Läs in bilden.

Om resultatbilden innehåller många defekter som exempelvis bokstäver som smälter samman eller isärtagna ska du se den nedanstående tabellen för rekommendationer om hur du får till en bättre bild.

Problem med bilden Rekommendationer
Text som denna är redo för tolkning och inga justeringar behöver göras.

Tecken är isärtagna, för ljusa eller för smala.

 • Minska ljusstyrkan för att göra bilden mörkare
 • Använd inläsningsläget för gråskala (ljusstyrkan justeras automatiskt i det här läget)

Tecken smälter samman och blir förvrängda eftersom de är för mörka och feta.

 • Öka ljusstyrkan för att göra bilden ljusare
 • Använd inläsningsläget för gråskala (ljusstyrkan justeras automatiskt i det här läget)

Vad ska du göra om ett meddelande uppmanar dig att ändra upplösningen

Tolkningskvaliteten beror på dokumentbildens upplösning. Låga bildupplösningar (under 150 dpi) kan ha en negativ inverkan på tolkningskvaliteten, medan bilder med överdrivet höga bildupplösningar (över 600 dpi) inte ger några påtagliga förbättringar i tolkningskvalitet och de tar väldigt lång tid att bearbeta.

Meddelandet som uppmanar dig att ändra bildens upplösning kan visas om:

 • Bildupplösningen är lägre än 250 dpi eller högre än 600 dpi.
 • Om bilden har en upplösning som inte är standard. Vissa fax kan exempelvis ha en upplösning på 204 x 96 dpi. För bästa tolkningsresultat bör bildens lodräta och den vågräta upplösning vara samma.

Fullfölj de följande stegen för att ändra ljusstyrkan för en bild:

 1. Klicka på knappen Läs in.
 2. Välj en annan upplösning i inläsningsdialogrutan.

Obs! Vi rekommenderar att du använder en upplösning på 300 dpi för dokument som inte innehåller text som är mindre än 10 punkter. Använd en upplösning på 400-600 dpi för texter som är 9 punkter eller mindre.

 1. Läs in bilden.

Tips! Du kan även använda bildredigeraren för att ändra en bilds upplösning. Du öppnar bildredigeraren genom att klicka på Redigera bild… i menyn Sida).

Läsa in motstående sidor

När du läser in motstående sidor i en bok kommer båda sidorna att visas på samma bild.

Om du vill förbättra OCR-kvaliteten måste du dela upp motstående sidor i två separata bilder. ABBYY FineReader 12 har ett specialläge som automatiskt delar upp sådana bilder till separata bilder inom FineReader-dokumentet.

Följ instruktionerna nedan för att läsa in motstående sidor från en bok eller dubbla sidor.

 1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg >Alternativ…) och klicka på fliken Läs in/öppna.
 2. Markera alternativet Dela motstående sidor i gruppen Allmänna korrigeringar.

Obs! För bäst resultat ska du se till att sidorna är korrekt orienterade när du läser in dem och aktivera alternativet Känn igen sidorientering i flikenLäs in/öppna för dialogrutan Alternativ.

 1. Läs in de motstående sidorna.

Du kan även nå inställningarna för automatisk behandling genom att klicka på knappen Alternativ… i dialogrutan Öppna bild (Arkiv >Öppna PDF-fil eller bild…) eller inläsningsdialogrutan.

Du kan även dela upp motstående sidor manuellt genom att:

 1. Öppna bildredigeraren (Sidor > Redigera bild…).
 2. Använd verktygen i gruppen Dela för att dela upp bilden.

Se även:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.