Dialogrutan Alternativ

Download

I dialogrutan Alternativ kan du välja alternativ för dokumentbearbetning och anpassa utseendet på programmet.

Viktigt! Du öppnar dialogrutan Alternativ genom att klicka på Verktyg > Alternativ…. Den här dialogrutan kan även öppnas genom att klicka på skiftnyckelknappen på verktygsfältet, genom att högerklicka på verktygsfältet och sedan klicka på Alternativ... eller genom att klicka på knappen Alternativ i dialogrutorna för sparande eller öppnande.

Dialogrutan Alternativ har 6 flikar som alla innehåller inställningar som är specifika för vissa områden för ABBYY FineReader:s funktionalitet.

Dokument

På den här fliken kan du välja:

Den här fliken visar även sökvägen för det aktuella FineReader-dokumentet.

Läs in/öppna

På den här fliken kan du aktivera eller inaktivera automatisk bearbetning av nyligen tillagda sidor. Om du har aktiverat automatisk bearbetning, har du möjlighet att välja allmänna alternativ för dokument bearbetning och förbehandlingsalternativ för bilder som ska användas när du läser in och öppnar bilder:

 • Läs sidbilder

När det här alternativet är aktiverat kommer programmat att tolka texten automatiskt.

 • Analysera sidbilder

När det här alternativet är aktiverat kommer programmet att identifiera områden och deras typer.

 • Förbehandla sidbilder

När det här alternativet är aktiverat kommer programmat att förbehandla sidbilder automatiskt. Du kan ange vilka verktyg som ska användas under förbehandlingen.

Du kan även välja drivrutin till sakkner och inläsningsgränssnitt på den här fliken.

Mer information finns i "Alternativ för inläsning och öppning," "Arbeta med komplexa scriptspråk," och "Inläsning av pappersdokument."

Läs

På den här fliken kan du välja tolkningsalternativ:

 • Grundlig läsning eller Snabb läsning
 • Identifiera strukturella element (låter dig välja vilka element som ska bevaras vid exportering av resultat till Microsoft Word)
 • Träning (låter dig använda användarmönster när du tolkar texter)
 • Användardefinierade mönster och språk
 • Typsnitt (låter dig välja typsnitten som ska användas i tolkade texter)
 • Leta efter streckkoder

Mer information finns i "OCR-alternativ," "Om ditt utskriva dokument innehåller typsnitt som inte är standard."

Spara

På den här fliken kan du välja ett utmatningsformat som tolkningsresultat ska sparas i. Mer information finns i "Så här sparar du OCR-resultat."

Visa

På den här fliken kan du:

 • Anpassa utseendet på fönstret Sidor, genom att välja mellan vyerna Miniatyrer och Detaljer.
 • Anpassa fönstret Text, där du kan markera osäkra tecken som har tolkats i en färg som du själv väljer, dölja/visa tecken som inte skrivits ut och välja typsnittet som ska användas för oformaterad text.
 • Välja färger och bredd på ramarna som omger de områden som visas i fönstret Bild. Du kan även välja vilken färg som användas för att markera osäkra tecken osv.

Mer information finns i "Om områden identifieras felaktigt."

Avancerat

På den här fliken kan du:

 • Välja verifieringsalternativ för osäkra tecken
 • Ange om mellanrum före och efter skiljetecken ska korrigeras
 • Visa och redigera användarordböcker
 • Ange om ABBYY FineReader ska leta efter och installera uppdateringar automatiskt
 • Välja språket för användargränssnittet
 • Ange om det senaste FineReader-dokumentet ska öppnas när du startar programmet
 • Ange om du vill skicka anonym konfigurationsdata för ABBYY FineReader 14 till ABBYY i syfte att förbättra programvaran

Klicka på Återställ till standardinställningar... längst ner på dialogrutan om du vill återgå till standardinställningarna.

Mer information finns i "Vad är ett FineReader-dokument?," "Kontroll av texter i fönstret Text," og "Om programmet inte lyckas tolka vissa tecken."

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.