Organizowanie stron w dokumencie PDF

Edytor PDF umożliwia usuwanie, obracanie, przycinanie, przenoszenie, zastępowanie i rozpoznawanie wybranych stron, a także dodawanie brakujących lub pustych stron, poprawianie obrazów stron i tworzenie nowych plików PDF przy użyciu wybranych stron. Można to zrobić, szybko przełączając się między różnymi stronami dokumentu PDF lub wybierając odpowiedni zakres stron.

Aby przełączyć się do trybu "Organizuj strony", wybierz Organizuj strony zakładkę.

Aby wybrać odpowiednie strony, w polu określ numer strony, zakres strony (np. 2,3,5-7) lub wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej: Strony parzyste, Strony nieparzyste, Wszystkie strony.

Usuwanie strony z dokumentu PDF...

Obracanie strony...

Przycinanie strony...

Dodawanie pustej strony do dokumentu PDF...

Dodawanie stron z dokumentu PDF...

Dodawanie stron z pliku...

Skanowanie stron i dodawanie ich do dokumentu PDF...

Modyfikowanie kolejności stron w dokumencie...

Zastępowanie stron dokumentów...

Usuwanie pustych stron z dokumentu...

Dzielenie dokumentu PDF...

Rozpoznawanie wybranych stron...

Ulepszanie obrazów stron...

Tworzenie dokumentu PDF z wybranych stron...

Parametry przetwarzania obrazu dla dodanych stron...

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.