Aangepaste geautomatiseerde taken maken

Download

(alleen ABBYY FineReader Corporate)

U kunt uw eigen geautomatiseerde taken maken als u verwerkingsstappen nodig hebt die niet beschikbaar zijn in de ingebouwde geautomatiseerde taken.

 1. In het venster Taak klikt u op Mijn taken en vervolgens op de knop Nieuwe maken.
 2. In het dialoogvenster Taakinstellingen typt u een naam voor uw taak in het venster Taaknaam.
 3. In het deelvenster aan de linkerzijde kiest u het soort ABBYY FineReader-document voor de taak:
  • Een nieuw document aanmaken

Als u deze optie kiest, wordt een nieuw ABBYY FineReader-document gemaakt als de taak wordt gestart. Vervolgens specificeert u welke documentopties het programma moet gebruiken om uw document te verwerken. U kunt kiezen tussen de algemene opties van het programma of de opties die u kunt instellen voor deze specifieke taak.

 • Bestaand document selecteren

Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen moet verwerken vanuit een bestaand FineReader-document. U moet een FineReader-document selecteren of het programma u laten vragen om een document te selecteren wanneer de taak wordt opgestart.

 • Huidig document gebruiken

Als u deze optie kiest, worden de afbeeldingen uit het actieve ABBYY FineReader-document verwerkt.

 1. Kies hoe de afbeeldingen wilt maken:
  • Afbeelding of PDF openen

Selecteer deze optie als een taak afbeeldingen of PDF-documenten moet verwerken vanuit een map. U moet een map selecteren of het programma u laten vragen er een te selecteren wanneer de taak wordt opgestart.

 • Scan

Als u deze optie kiest, moet u de pagina's scannen.

Opmerking:

 • Deze stap is optioneel als u eerder Bestaand document selecteren of Huidig document gebruiken hebt gekozen.
 • Als afbeeldingen worden toegevoegd aan een document dat al afbeeldingen bevat tijdens de uitvoering van de taak, worden alleen de nieuw toegevoegde afbeeldingen verwerkt.
 • Als een te verwerken ABBYY FineReader-document al herkende pagina's en geanalyseerde pagina's bevat, worden de herkende pagina's niet opnieuw verwerkt en worden de geanalyseerde pagina's herkend.
 1. Voeg de stap Analyseren toe om gebieden op de afbeeldingen te herkennen en deze stap te configureren:
  • De lay-out automatisch analyseren en de gebieden vervolgens handmatig aanpassen

ABBYY FineReader analyseert de afbeeldingen en identificeert de gebieden op basis van de inhoud.

 • Gebieden handmatig tekenen

ABBYY FineReader vraagt u om de relevante gebieden handmatig te tekenen.

 • Een gebiedsjabloon gebruiken

Selecteer deze optie als u een bestaande gebiedsjabloon wilt gebruiken voor de analyse van het document. U moet een sjabloon selecteren of het programma u laten vragen er een te selecteren wanneer de taak wordt opgestart. Zie voor meer informatie "Gebiedsjablonen gebruiken."

 1. Voeg de stap Lezen toe als de afbeeldingen moeten worden herkend. Het programma gebruikt de herkenningsopties die u hebt opgegeven bij stap 3.

Opmerking: Als u de stap Lezen toevoegt, wordt de stap Analyseren automatisch toegevoegd.

 1. Voeg de optie Lezen toe om de herkende tekst op te slaan naar de bestandsindeling van uw keuze, de tekst of afbeeldingen per e-mail te verzenden of een kopie van het ABBYY FineReader-document te maken. Een taak kan bestaan uit meerdere stappen voor Lezen:
  • Document opslaan

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de map waarin het bestand moet worden opgeslagen.

Opmerking: Om de aanmaak van een nieuwe map te vermijden elke keer dat een taak wordt gestart, selecteert u Submappen maken met tijdsaanduiding.

 • Document verzenden

Hier kunt u de toepassing selecteren waarin het resulterende document wordt geopend.

 • Document e-mailen

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het e-mailadres waarnaar het bestand moet worden verzonden.

 • Afbeeldingen opslaan

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en de map waarin het afbeeldingbestand moet worden opgeslagen.

Opmerking: Om alle afbeeldingen op te slaan in één bestand, selecteert u Opslaan als één afbeeldingsbestand met meerdere pagina's (alleen voor TIFF, PDF, JB2, JBIG2 en DCX).

 • Afbeeldingen e-mailen

Hier geeft u de naam van het bestand op, evenals de indeling, de bestandsopties en het e-mailadres waarnaar het afbeeldingbestand moet worden verzonden.

 • FineReader-document opslaan

Hier kunt u de map specificeren waarin het ABBYY FineReader-document wordt opgeslagen.

Specificeer de opties die het programma moet gebruiken om de resultaten op te slaan. U kunt kiezen tussen algemene opties die u bij het opslaan hebt opgegeven of de opties die u kunt instellen voor deze specifieke taak.

 1. Verwijder overbodige stappen uit de taak met de knop .

Opmerking: Door het verwijderen van de ene stap verwijdert u soms automatisch een andere. Als u bijvoorbeeld de stap Analyseren verwijdert, wordt de stap Lezen eveneens verwijderd omdat de herkenning niet kan worden uitgevoerd zonder eerst de afbeelding te analyseren.

 1. Zodra u alle stappen hebt geconfigureerd, klikt u op Voltooien.

De nieuwe taak verschijnt op het tabblad Mijn taken in het venster Taak. U kunt uw taak opslaan met de Taakbeheer (klik op Extra > Taakbeheer… om de Taakmanager te openen).

U kunt ook een eerder gemaakte taak laden: klik op het tabblad Mijn taken op Van schijf laden en selecteer het bestand met de gewenste taak.

In ABBYY FineReader kunt u aangepaste geautomatiseerde taken wijzigen, kopiëren, verwijderen, importeren en exporteren. Zie Geautomatiseerde taken voor meer informatie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.