Εάν δεν ανιχνεύεται μια εικόνα

Οι περιοχές Εικόνα επισημαίνουν τις εικόνες που περιέχονται στο έγγραφό σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περιοχές εικόνας, εάν δεν θέλετε να γίνει αναγνώριση ενός αποσπάσματος κειμένου. Εάν το πρόγραμμα αποτύχει να εντοπίσει μια εικόνα αυτόματα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εικόνα για να σχεδιάσετε μια περιοχή εικόνας γύρω από την εικόνα χειροκίνητα.

  1. Στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος του παραθύρου Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο και κατόπιν χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την εικόνα σας.
  2. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Εάν υπάρχει κείμενο εκτυπωμένο πάνω από μια εικόνα στο έγγραφό σας, σχεδιάστε μια Εικόνα φόντου γύρω από την εικόνα.

  1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε το εργαλείο στη γραμμή εργαλείων και σχεδιάστε ένα πλαίσιο γύρω από την εικόνα.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε αυτό το εργαλείο, προσθέστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμές εργαλείων για αναλυτικές οδηγίες.

  1. Εκκινήστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να αλλάξετε μια υφιστάμενη περιοχή σε Εικόνα ή Εικόνα φόντου. Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Εικόνα ή Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Εικόνα φόντου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τους τύπους περιοχής και την επεξεργασία περιοχών, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.