Λήψη εικόνων

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας καταγραφής δεδομένων στο ABBYY FineReader 12 συνίσταται στην παροχή εικόνων στο πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη λήψη εικόνων εγγράφων:

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας και τις ρυθμίσεις σάρωσης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη σάρωση και τη φωτογράφηση εγγράφων και τον τρόπο διόρθωσης συνηθισμένων ελαττωμάτων από σαρώσεις και φωτογραφίες.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.