Chế độ xem

PDF Editor có bốn chế độ xem, xác định cách các trang tài liệu được hiển thị và cuộn:

Xem một trang hiển thị một trang và ẩn tất cả các trang khác.

Cuộn một trang hiển thị các trang nối tiếp nhau, sao cho khi bạn đến cuối một trang, đầu trang tiếp theo cũng được hiển thị.

Xem hai trang hiển thị các trang cạnh nhau, với trang đánh số lẻ ở bên trái và trang đánh số chẵn ở bên phải.

Cuộn hai trang hiển thị hai trang cạnh nhau với các trang sau đó xuất hiện khi bạn cuộn xuống.

Nếu bạn muốn hiển thị trang chẵn bên trái và trang lẻ bên phải ở chế độ xem hai trang, nhấp Xem > Chế độ xem > Trang lẻ ở bên phải.

Có một số cách thay đổi chế độ xem:

 • Nhấp vào một trong các nút trên thanh công cụ ở cuối màn hình:
 • Nhấp Xem > Chế độ xem và chọn một trong các chế độ xem.
 • Sử dụng các phím tắt sau: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 Ctrl+4.

Chế độ toàn màn hình

PDF Editor có chế độ xem toàn màn hình, ở chế độ này tài liệu chiếm toàn bộ không gian màn hình và không có ô hay thanh công cụ nào được hiển thị.

Để vào chế độ toàn màn hình, thực hiện một trong các cách sau:

 • Nhấp vào nút trên thanh công cụ ở cuối màn hình.
 • Nhấp Xem > Toàn màn hình.
 • Bấm: F11.

Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể:

 • Cuộn văn bản.
 • Xem nhận xét (đặt con trỏ chuột lên vùng có nhận xét để hiển thị nhận xét).
 • Thay đổi chế độ xem và tỉ lệ.
  Để hiển thị thanh công cụ ở cuối màn hình với các tùy chọn xem, di chuyển con trỏ chuột xuống cạnh đáy của màn hình.
 • Đi đến trang cụ thể trong tài liệu.
  Xem thêm: Điều hướng tài liệu PDF.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tài liệu ở chế độ xem toàn màn hình và sử dụng các lệnh trên trình đơn lối tắt để:

Để thoát chế độ toàn màn hình, bấm F11 hoặc Esc.

Ẩn các thanh công cụ và ô khi đọc tài liệu PDF

Khi đọc tài liệu trong PDF Editor, bạn có thể muốn ẩn một số hoặc tất cả các thanh công cụ và ô để có được không gian màn hình tối đa cho tài liệu. Thanh trình đơn, thanh công cụ chính và thanh công cụ ở cuối màn hình không thể được ẩn riêng, nhưng bạn có thể sử dụng chế độ toàn màn hình nếu bạn muốn ẩn tất cả các thanh công cụ và ô.

Bạn có thể ẩn các thanh công cụ và ô sau:

 • Để ẩn ô điều hướng, bấm F5 hoặc nhấp Xem và tắt tùy chọn Hiển thị cửa sổ chuyển hướng.
 • Để ẩn thanh công cụ PDF, bấm F6 hoặc nhấp Xem và tắt tùy chọn Hiển thị công cụ PDF.
 • Để ẩn ô Nhận xét, bấm F7 hoặc nhấp Xem và tắt tùy chọn Hiển thị cửa sổ nhận xét.

PDF Editor với ô điều hướng, thanh công cụ PDF và ô nhận xét đã ẩn:

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.