Gửi kết quả OCR đến PDF Editor

ABBYY FineReader cho phép bạn gửi kết quả OCR từ OCR Editor đến PDF Editor, tại đây bạn có thể thêm ghi chú và nhận xét vào tài liệu và sử dụng các tính năng khác được ABBYY FineReader cung cấp để làm việc với tài liệu PDF.

Để gửi kết quả OCR đến PDF Editor:

  • Trên thanh công cụ, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút và chọn Gửi đến PDF Editor.
  • Nhấp Tệp > Gửi đến > PDF Editor....

Khi bạn đã làm việc xong với tài liệu trong PDF Editor, bạn có thể gửi tài liệu trở lại OCR Editor. Để thực hiện thao tác này, trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ OCR Editor, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút và từ danh sách thả xuống, chọn  Nhận dạng và xác minh trong OCR Editor. Để gửi chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn gửi, nhấp chuột phải vào các trang này và nhấp Gửi các trang đã chọn đến OCR Editor trên trình đơn lối tắt.

Khi gửi tài liệu trở lại OCR Editor, các đối tượng sau trong tài liệu sẽ bị mất:

  • tệp đính kèm
  • dấu trang
  • nhận xét
  • chú thích

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.