Tích hợp với Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu tệp được lưu trữ trong thư viện tài liệu Microsoft SharePoint.

Để xử lý tài liệu PDF được lưu trữ trong máy chủ Microsoft SharePoint:

 1. Mở tài liệu PDF trong ABBYY FineReader PDF Editor.
 2. Kiểm xuất tài liệu để tránh bị thay đổi bởi người dùng khác. Để thực hiện việc này, nhấp Tệp > SharePoint® > Kiểm tra.
  Nếu tài liệu đã được kiểm xuất bởi người dùng khác, lưu bản sao tài liệu lên máy tính của bạn.
 3. Chỉnh sửa tài liệu PDF.
  Để biết thêm thông tin về thao tác với tài liệu PDF trong PDF Editor, xem Thao tác với tài liệu PDF.
 4. Kiểm nhập tài liệu để người dùng khác có thể thấy thay đổi của bạn. Để thực hiện việc này, nhấp Tệp > SharePoint® > Kiểm soát....
  Nếu bạn không muốn lưu thay đổi vào máy chủ, nhấp Hủy Kiểm tra....
 5. Trong hộp thoại mở ra, chọn Loại phiên bản của tài liệu nếu kiểm soát phiên bản được bật trên máy chủ và nhập nhận xét của bạn.
  Chọn tùy chọn Lưu tài liệu được xuất ra sau khi kiểm tra phiên bản hiện tại nếu bạn muốn tải tất cả các thay đổi của bạn lên máy chủ mà không kiểm nhập tài liệu.
 6. Nhấp Kiểm soát.

Để tích hợp ABBYY FineReader với SharePoint cài đặt trên Microsoft Windows Server® 2012/2008, bạn cần cài đặt thành phần Desktop Experience:

 1. Nhấp Bắt đầu > Công cụ quản trị > Trình quản lý máy chủ.
 2. Trong cửa sổ Trình quản lý máy chủ nhấp Quản lý > Thêm vai trò và tính năng.
 3. Trình hướng dẫn thêm vai trò và tính năng sẽ mở ra.
 4. Trong phần Tính năng, chọn mục Desktop Experience từ danh sách thả xuống Giao diện và cơ sở hạ tầng người dùng.
 5. Trong hộp thoại mở ra, nhấp Thêm tính năng.
 6. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn thêm vai trò và tính năng nhấp Tiếp theo > Cài đặt.
 7. Sau khi thành phần đã được cài đặt, nhấp Đóng.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.