Lưu ở định dạng khác

PDF Editor cho phép bạn lưu toàn bộ tài liệu PDF hoặc chỉ các trang riêng ở nhiều định dạng khác nhau. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, các định dạng hình ảnh và nhiều hơn nữa.

  1. Nhấp Tệp > Lưu thành rồi nhấp vào định dạng mong muốn. Hoặc, nhấp vào rồi nhấp vào định dạng mong muốn.
  2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định tên và vị trí cho tài liệu của bạn.
  3. Mở danh sách thả xuống bên cạnh Tùy chọn tệp và chỉ định liệu bạn muốn tạo một tệp cho tất cả các trang hay một tệp riêng cho mỗi trang.
  4. Nhấp Lưu.
  5. Kết quả là, tài liệu PDF của bạn sẽ được chuyển đổi thành định dạng mà bạn chọn bằng các tùy chọn lưu đang được chọn.

Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn. Hoặc, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn... > Cài đặt định dạng. Hộp thoại tùy chọn sẽ mở ra, hiển thị tab của định dạng bạn đã chọn.

Để chuyển đổi chỉ một số trang của tài liệu, trong ngăn Trang, chọn các trang bạn muốn chuyển đổi, nhấp chuột phải, nhấp Lưu thành trên trình đơn lối tắt, rồi nhấp vào một định dạng đầu ra.

Bạn có thể chuyển đổi tệp PDF và tệp hình ảnh thành tài liệu ở nhiều định dạng khác nhau. Xem thêm: Tạo tài liệu Microsoft Word, Tạo tài liệu Microsoft Excel Định dạng khác.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.