Các tính năng bảo mật PDF

Một số tài liệu PDF có thể gây hại cho máy tính của bạn.

ABBYY FineReader có một số tính năng giúp làm việc với tài liệu PDF an toàn hơn. Chương trình sẽ yêu cầu xác nhận của bạn khi bạn thực hiện những thao tác tiềm ẩn nguy hiểm sau:

Nếu bạn tin tưởng người tạo tài liệu, nhấp Cho phép; nếu không, nhấp Hủy.

Bạn cũng có thể bảo vệ máy tính khỏi mã JavaScript độc hại bằng cách vô hiệu JavaScript trong tài liệu PDF. Để vô hiệu JavaScript, mở hộp thoại Tùy chọn nhấp vào tab Khác và xóa tùy chọn Kích hoạt JavaScript trong tài liệu PDF đã mở trong PDF Editor. Bất cứ khi nào bạn mở tài liệu PDF có JavaScript, thông báo sau sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ:

Nếu bạn tin tưởng người hoặc thực thể đã gửi tài liệu PDF cho bạn, bạn có thể kích hoạt JavaScript bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau từ Thiết lập JavaScript danh sách thả xuống:

  • Chỉ kích hoạt JavaScript cho tài liệu này để kích hoạt JavaScript khi tài liệu hiện tại đang mở.
  • Kích hoạt JavaScript cho tất cả tài liệu để mở hộp thoại Tùy chọn, tại đó bạn có thể kích hoạt JavaScript cho tất cả các tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.