Chỉnh sửa bảng

Bạn có thể chỉnh sửa các bảng được nhận dạng trong ngăn Văn bản. Hiện có các lệnh sau:

 • Gộp các ô trong bảng
  Sử dụng chuột để chọn các ô trong bảng cần gộp và nhấp Vùng > Hợp nhất ô bảng.
 • Tách các ô trong bảng
  Nhấp vào ô trong bảng cần tách và nhấp Vùng > Tách ô bảng.
  Chỉ có thể áp dụng lệnh này với các ô trong bảng đã được gộp trước đó.
 • Gộp các hàng trong bảng
  Sử dụng chuột để chọn các ô trong bảng cần gộp và nhấp Vùng > Hợp nhất dòng bảng.
 • Xóa nội dung trong ô
  Chọn ô hoặc các ô có nội dung bạn muốn xóa và bấm phím Xóa.

Theo mặc định, các công cụ chỉnh sửa bảng không được hiển thị trên thanh công cụ. Bạn có thể thêm các công cụ chỉnh sửa bảng vào thanh công cụ trong hộp thoại Tùy chỉnh thanh công cụ và lối tắt hộp thoại (nhấp Xem > Thanh công cụ > Tùy chỉnh... để mở hộp thoại này).

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thêm các nút vào thanh công cụ, xem Thanh công cụ.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.