Sử dụng máy in ảo để tạo tài liệu PDF

Bạn có thể tạo tài liệu PDF từ bất cứ ứng dụng nào cho phép bạn chọn máy in. PDF-XChange 5.0 dành cho ABBYY FineReader 14 sẽ được sử dụng.

  1. Mở một tài liệu mà bạn muốn tạo tệp PDF từ đó.
  2. Mở hộp thoại tùy chọn in.
  3. Trong danh sách máy in khả dụng, chọn PDF-XChange 5.0 dành cho ABBYY FineReader 14 .
  4. Nếu cần, nhấp Thuộc tính... và điều chỉnh cài đặt tạo PDF.
  5. Nhấp In để bắt đầu tạo tài liệu PDF.
  6. Trong hộp thoại mở ra, bạn có thể thay đổi tên và vị trí tệp của bạn, mở tài liệu để xem sau khi đã được lưu hoặc gửi tài liệu qua email. Bạn còn có thể chọn để thêm tài liệu PDF đang được tạo vào một tài liệu PDF hiện có bằng các chọn Thêm tệp vào PDF .

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.