Lưu tài liệu có thể chỉnh sửa

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu dữ liệu từ hình ảnh được nhận dạng trong các định dạng có thể chỉnh sửa. Khi chọn một định dạng, xám xét cách bạn định sử dụng tài liệu.

Lưu ở định dạng DOCX/ODT/RTF

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào định dạng mong muốn. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng. Hoặc, trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng rồi nhấp vào định dạng lưu mong muốn.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab RTF/DOCX/ODT.

Các tùy chọn lưu trong tab này được nhóm vào các danh mục sau:

Bố cục tài liệu

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu điện tử, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 1. Bản sao chính xác

Tạo một tài liệu duy trì định dạng của tài liệu gốc. Tùy chọn này được đề xuất đối với các tài liệu có bố cục phức tạp, như sách quảng cáo. Tuy nhiên, lưu ý rằng tùy chọn này giới hạn khả năng thay đổi văn bản và định dạng của tài liệu đầu ra.

 1. Bản sao có thể chỉnh sửa

Tạo tài liệu gần như giữ lại định dạng gốc và luồng văn bản nhưng cho phép chỉnh sửa dễ dàng.

 1. Văn bản có định dạng

Giữ lại phông chữ, cỡ phông và đoạn nhưng không giữ lại vị trí chính xác của đối tượng trên trang hoặc khoảng cách dòng. Văn bản thu được sẽ được căn trái (văn bản từ phải sang trái sẽ được căn phải).

Lưu ý: Văn bản dọc sẽ được thay đổi thành ngang trong chế độ này.

 1. Văn bản thuần túy

Chế độ này không giữ lại định dạng. Kiểu phông chữ sẽ được giữ nguyên nếu tùy chọn Giữ lại kiểu văn bản in đậm, in nghiêng và gạch chân trong văn bản thuần túy được bật.

Cỡ giấy mặc định

Bạn có thể chọn cỡ giấy dùng để lưu ở định dạng RTF, DOC, DOCX hoặc ODT từ danh sách thả xuống Cỡ giấy mặc định.

Cài đặt văn bản

 • Giữ lại ngắt dòng và dấu gạch nối

Giữ lại hàng tiêu đề lớn (đầu trang và chân trang) trong văn bản đầu ra.

 • Giữ ngắt trang

Giữ lại sắp xếp trang ban đầu.

 • Giữ số dòng

Giữ lại đánh số dòng ban đầu (nếu có). Số dòng sẽ được lưu vào một trường riêng không thay đổi khi bạn chỉnh sửa văn bản.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng nếu Bản sao chính xác hoặc Bản sao có thể chỉnh sửa được chọn.

 • Giữ lại đầu trang, chân trang và số trang

Giữ lại đầu trang, chân trang và ngắt trang trong văn bản đầu ra.

 • Giữ lại kiểu văn bản in đậm, in nghiêng và gạch chân trong văn bản thuần túy

Giữ lại kiểu văn bản khi lưu trong chế độ Văn bản thuần túy.

 • Giữ màu văn bản và nền

Giữ màu gốc của chữ cái.

Lưu ý: Nếu tắt phát hiện thành phần cấu trúc (đầu trang, chân trang, chú thích cuối trang, mục lục và danh sách đánh số), những thành phần này sẽ được lưu dưới dạng nội dung văn bản. Những cài đặt này được tìm thấy trên tab Đọc của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…).

Cài đặt hình ảnh

Tài liệu chứa một số lượng lớn ảnh quá lớn. Để giảm kích cỡ tệp, chọn tùy chọn mong muốn trong nhóm Cài đặt ảnh.

Gợi ý:

 • Để thay đổi các tham số lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh…. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn các tham số mong muốn và nhấp OK.
 • Nếu bạn không muốn giữ lại ảnh trong văn bản được nhận dạng, đảm bảo tùy chọn Giữ lại ảnh không được chọn.

Nâng cao

Chọn tùy chọn Tô sáng các ký tự có độ tin cậy thấp nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản được nhận dạng trong Microsoft Word thay vì cửa sổ Văn bản trong ABBYY FineReader. Nếu tùy chọn này được chọn, tất cả các ký tự độ tin cậy thấp sẽ được tô sáng trong tài liệu Microsoft Word.

Gợi ý: Bạn có thể thay đổi màu của các ký tự không chắc chắn trên tab Xem của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn…).

Lưu ở định dạng PPTX

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng PPTX:

 • Trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng, rồi nhấp vào Trình bày Microsoft PowerPoint. Hoặc, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng PPTX. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab PPTX.

Các tùy chọn lưu trong tab này được nhóm vào các danh mục sau:

Cài đặt văn bản

 • Giữ ngắt dòng

Giữ cách sắp xếp các dòng gốc.

 • Ngắt dòng

Tất cả văn bản được nhận dạng đều vừa vặn hoàn toàn trong khối văn bản trong slide.

 • Giữ lại đầu trang và chân trang

Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

Cài đặt hình ảnh

Tài liệu chứa một số lượng lớn ảnh quá lớn. Để giảm kích cỡ tệp, chọn tùy chọn mong muốn trong nhóm Chất lượng hình ảnh.

Gợi ý:

 • Để thay đổi các tham số lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh…. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn các tham số mong muốn và nhấp vào OK.
 • Nếu bạn không muốn giữ lại ảnh trong văn bản được nhận dạng, đảm bảo tùy chọn Giữ lại ảnh không được chọn.

Lưu ở định dạng TXT

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng TXT:

 • Trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng rồi nhấp vào Tài liệu văn bản. Hoặc, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng TXT. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab TXT.

Các tùy chọn lưu trong tab này được nhóm vào các danh mục sau:

Bố cục tài liệu

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu điện tử, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 1. Văn bản có định dạng

Giữ lại các đoạn nhưng không giữ lại khoảng cách dòng và vị trí chính xác của đối tượng. Ngoài ra, sử dụng khoảng trắng để tạo thụt đầu dòng đoạn và bảng. Văn bản thu được sẽ được căn trái (văn bản từ phải sang trái sẽ được căn phải).

Lưu ý: Văn bản dọc sẽ được thay đổi thành ngang trong chế độ này.

 1. Văn bản thuần túy

Chế độ này không giữ lại định dạng.

Cài đặt văn bản

 • Giữ ngắt dòng

Giữ cách sắp xếp các dòng gốc. Nếu tùy chọn này không được chọn, văn bản sẽ được lưu thành một dòng.

 • Chèn ký tự ngắt trang (#12) làm ngắt trang

Lưu cách sắp xếp trang gốc.

 • Sử dụng dòng trống làm dấu phân cách đoạn

Tách đoạn bằng các dòng trống.

 • Giữ lại đầu trang và chân trang

Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện bảng mã tự động. Để thay đổi bảng mã, chọn bảng mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.