Lưu ở định dạng HTML

Để lưu văn bản của bạn trong HTML:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng HTML... Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng. Hoặc, trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng rồi nhấp vào Tài liệu HTML.

Gợi ý: Các tùy chọn lưu bổ sung sẵn có trong hộp thoại Tùy chọn: chọn Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Lưu rồi nhấp vào tab HTML.

Các tùy chọn lưu trong tab này được nhóm vào các danh mục sau:

Bố cục tài liệu

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu điện tử, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Bố cục linh hoạt

Tạo một tài liệu duy trì định dạng của tài liệu gốc. Tài liệu xuất có thể dễ dàng chỉnh sửa được.

  • Văn bản có định dạng

Giữ lại phông chữ, cỡ phông và đoạn nhưng không giữ lại vị trí chính xác của đối tượng trên trang hoặc khoảng cách. Văn bản thu được sẽ được căn trái. (Văn bản được viết từ phải sang trái sẽ được căn phải).

Lưu ý: Văn bản dọc sẽ được thay đổi thành ngang trong chế độ này.

  • Văn bản thuần túy

Chế độ này không giữ lại định dạng.

Sử dụng CSS

Chọn tùy chọn này để lưu tệp trong định dạng HTML 4, cho phép duy trì bố cục tài liệu bằng cách sử dụng bảng kiểu kết hợp trong tệp HTML.

Cài đặt văn bản

  • Giữ ngắt dòng

Giữ cách sắp xếp các dòng gốc. Nếu tùy chọn này không được bật, văn bản được nhận dạng sẽ được lưu dưới dạng một dòng trong tài liệu HTML.

  • Giữ lại màu văn bản và nền

Giữ màu gốc của chữ cái.

  • Giữ lại đầu trang và chân trang

Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa một số lượng lớn ảnh quá lớn. Để giảm kích cỡ tệp, chọn tùy chọn mong muốn từ danh sách thả xuống.

Gợi ý:

  • Để thay đổi các tham số lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh…. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn các tham số mong muốn và nhấp OK.
  • Nếu bạn không muốn giữ lại ảnh trong văn bản được nhận dạng, đảm bảo tùy chọn Giữ lại ảnh không được chọn.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện bảng mã tự động. Để thay đổi bảng mã hoặc loại bảng mã, chọn bảng mã hoặc loại bảng mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

Cài đặt Sách

Chọn tùy chọn Tạo mục lục và sử dụng mục lục này để chia cuốn sách thành các tệp nếu bạn đang chuyển đổi sách in sang dạng điện tử. ABBYY FineReader có thể tự động lưu các chương sách vào các tệp HTML riêng và tạo lại liên kết đến đó trong phần mục lục. Bạn cũng có thể tách tài liệu thành các tệp HTML riêng dựa trên các tiêu đề cấp 1 hoặc 2.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.