Đăng ký ABBYY FineReader

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký bản sao ABBYY FineReader 12.

Lưu ý: Đăng ký thường là tùy chọn. Tuy nhiên, một số phiên bản của chương trình được phân phối miễn phí sẽ không sử dụng được nếu chúng không được đăng ký.

Có một số cách để đăng ký bản sao ABBYY FineReader:

  • Hoàn thành quy trình đăng ký khi kích hoạt bản sao của bạn. Nếu bạn không đăng ký bản sao của mình trong khi kích hoạt, bạn vẫn có thể đăng ký sau này.
  • Trong menu Trợ giúp, nhấp Đăng ký ngay… và cung cấp thông tin đăng ký của bạn.
  • Hoàn thành mẫu đăng ký trên trang web ABBYY.
  • Liên hệ với văn phòng ABBYY gần nhất.

Người dùng đăng ký có các lợi ích sau:

  1. Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.
  2. Ưu đãi độc quyền về sản phẩm của ABBYY.
  3. ABBYY Screenshot Reader, ứng dụng tặng thêm để nhận dạng ảnh chụp màn hình.*

__________________________

* Để truy cập ABBYY Screenshot Reader, người dùng ABBYY FineReader 12 Professional cần đăng ký bản sao chương trình của họ.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.