Nếu mã vạch không được phát hiện

Vùng mã vạch đánh dấu các mã vạch chứa trong tài liệu. Nếu tài liệu của bạn chứa mã vạch mà bạn muốn đưa ra dưới dạng chuỗi chữ cái và chữ số chứ không phải hình ảnh, chọn mã vạch và thay đổi loại vùng thành Mã vạch.

Lưu ý: Nhận dạng mã vạch bị tắt theo mặc định. Để bật nhận dạng mã vạch, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn…, nhấp vào tab Đọc và chọn tùy chọn Tìm kiếm mã vạch.

Để khoanh vùng mã vạch và nhận dạng vùng:

 1. Giữ Ctrl+Shift+Alt và sử dụng chuột để chọn mã vạch trong cửa sổ Hình ảnh hoặc trong cửa sổ Thu phóng.
 2. Chạy quy trình OCR.

Các loại mã vạch được hỗ trợ:

 • Mã 3 trên 9
 • Mã kiểm tra 3 trên 9
 • Mã 3 trên 9 không có dấu hoa thị
 • Codabar
 • Mã 93
 • Mã 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 trên 5
 • Xen kẽ 2 trên 5
 • Xen kẽ kiểm tra 2 trên 5
 • Ma trận 2 trên 5
 • Postnet
 • Chuẩn công nghiệp 2 trên 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Mã Aztec
 • Ma trận dữ liệu
 • Mã QR
 • Mã vá

Lưu ý: Loại mã vạch mặc định là Dò tự động, điều đó có nghĩa là loại mã vạch sẽ được phát hiện tự động. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại mã vạch đều được tự động phát hiện và đôi khi bạn có thể cần chọn loại thích hợp một cách thủ công trên ngăn Thuộc tính vùng.

ABBYY FineReader có thể tự động phát hiện các loại mã vạch sau: Mã 3 trên 9, Mã 93, Mã 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A và mã QR.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.