Thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng

Ngôn ngữ giao diện được chọn khi bạn cài đặt ABBYY FineReader. Ngôn ngữ này được sử dụng cho tất cả các thông báo, hộp thoại, nút và mục menu. Để thay đổi ngôn ngữ giao diện, làm theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chọn… rồi nhấp vào tab Nâng cao.
  2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ giao diện và nhấp OK.
  3. Khởi động lại ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.