Tabloları Kaydetme

ABBYY FineReader, tablolarınızı XLS, XLSX ve CSV biçimlerinde kaydetmenize imkân tanır.

XLS ve XLSX

Metninizi XLS veya XLSX'e kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğundaki Kaydet düğmesinin yanında bulunan oka ve ardından Microsoft Excel Çalışma Kitabı Olarak Kaydet… ya da Microsoft Excel 97-2003 Çalışma Kitabı Olarak Kaydet… seçeneğine tıklayın. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi seçin. Alternatif olarak, Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından Microsoft Excel 97-2003 Çalışma Kitabı'ne tıklayın.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesine tıklayın, Kaydet sekmesine tıklayın ve ardından XLSX sekmesine tıklayın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Belge düzeni

Belgeyi nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olarak, bu yukarıdan açılır listede aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 1. Biçimlendirilmiş metin

Yazı tiplerini, yazı tipi boyutlarını ve paragrafları korur, ancak nesnelerin tam konumunu ve satır aralığını korumaz. Sürekli olarak sola hizalı metin elde edeceksiniz (sağdan sola dizelerle basılan metinler sağa hizalı olacaktır).

Not: Bu seçim yapılmışsa, herhangi bir dikey metin yatay olarak görüntülenecektir.

 1. Düz metin

Metin biçimlendirmesini korumaz.

Metin ayarları

 • Tablo dışındaki metinleri yoksay

Yalnızca tablolar kaydedilir ve gerisi yok sayılır.

 • Sayısal değerleri sayılara dönüştür

Sayıları, XLSX dosyasındaki "Sayı" biçimine dönüştürmenizi sağlar. Microsoft Excel, bu biçimin hücrelerinde aritmetik işlemler yapabilir.

 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla

Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

 • Her sayfa için ayrı bir çalışma sayfası oluştur (sadece XLSX)

Kaynak belgedeki sayfaları ayrı çalışma kitapları olarak kaydetmek için bu seçeneği seçin.

Resim ayarları

Resmi XLSX belgelerine kaydedebilirsiniz. Çok sayıda resim içeren belgelerin boyutu da çok büyük olur. Dosya boyutunu küçültmek için, Resim ayarları grubundaki yukarıdan açılır listeden istediğiniz seçeneği seçin.

İpucu:

 • Daha kapsamlı kendi resim kalitesi parametrelerinizi belirtmek istiyorsanız, Özelleştir… öğesini seçin ve Özel Ayarlar iletişim kutusunda ayarları değiştirin.
 • Tanınan metindeki resimleri kaydetmek istemiyorsanız, Resimleri tut (sadeceXLSX) seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.

CSV

Metninizi CSV'ye kaydetmek için:

 • Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından CSV Belgesi'ne tıklayın. Dilerseniz, ana araç çubuğunda Kaydet düğmesinin yanındaki oka ve ardından CSV Olarak Kaydet'e de tıklayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi kaydedin.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesini seçin, Kaydet sekmesine ve ardından da CSV sekmesine tıklayın.

Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Metin ayarları

 • Tablo dışındaki metinleri yoksay

Yalnızca tablolar kaydedilir ve gerisi yok sayılır.

 • Sayfa ayırıcı olarak sayfa sonu karakterini (#12) ekle

Orijinal sayfa düzenlemesini kaydeder.

 • Alan ayırıcı

CSV dünyasında veri sütunlarını ayıracak karakteri seçmenizi sağlar.

Kodlama

ABBYY FineReader kod sayfasını otomatik olarak algılar. Kod sayfasını değiştirmek için, Kodlama altındaki yukarıdan açılır listeden istediğiniz kod sayfasını seçin.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.