Yanlış Yazı Tipi Kullanılıyor veya Bazı Karakterler "?" ya da "□" ile Değiştiriliyor

Metin penceresindeki bazı harflerin "?" veya "□" karakterleri ile değiştirildiğini görürseniz, tanınan metni görüntülemek üzere seçilen yazı tiplerinin metninizde kullanılan tüm karakterleri içerip içermediğini kontrol edin.

Ayrıntılar için, bkz.  "Gerekli Yazı Tipleri."

Tanınan metindeki yazı tipini OCR işlemini yeniden başlatmadan değiştirebilirsiniz.

Kısa bir belgede yazı tipini değiştirmek için:

  1. Karakterlerden bazılarının yanlış görüntülendiği bir metin bölümü seçin.
  2. Seçime sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Özellikler'i seçin.
  3. Metin Özellikleri panelinde istediğiniz yazı tipini seçin. Seçilen metin bölümündeki yazı tipi ona göre değişir.

Stillerin kullanıldığı uzun bir belgede yazı tipini değiştirmek için:

  1. Araçlar menüsünde Stil Editörü… öğesine tıklayın.
  2. Stil Editörü iletişim kutusunda istediğiniz stili seçin ve yazı tipini değiştirin.
  3. Tamam'a tıklayın. Bu stili kullanan tüm metin bölümlerindeki yazı tipi gereken şekilde değişecektir.

Önemli! Bir ABBYY FineReader belgesi başka bir bilgisayarda tanınmış veya düzenlenmişse, belgedeki metin bilgisayarınızda yanlış görüntülenebilir. Böyle bir durum söz konusuysa, bu belgede kullanılan tüm yazı tiplerinin makinenizde yüklü olduğundan emin olun.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.