Om en bild inte identifieras

Download

Bildområden markerar vilka bilder som finns i dokumentet. Du kan även använda Bildområden om du inte vill att ett textavsnitt ska tolkas. Om programmet inte identifierar en bild automatiskt ska du använda verktyget Bild för att manuellt rita ett bildområde runt bilden.

  1. I verktygsfältet högst upp i fönstret Bild väljer du verktyget och använder sedan musen för att rita en rektangel runt bilden på din bild.
  2. Kör OCR-processen på nytt.

Om det finns text tryckt över en bild i dokumentet ritar du ett område för Bakgrundsbild runt bilden.

  1. Gå till fönstret Bild och välj verktyget i verktygsfältet och rita en ram runt bilden.

Obs! Om verktyget inte finns i verktygsfältet kan du lägga dit det. Se Verktygsfält för detaljerade instruktioner.

  1. Starta OCR-behandlingen.

Du kan ändra ett befintligt område till Bild eller Bakgrundsbild. Högerklicka på området och klicka sedan på Ändra områdestyp till > Bild eller Ändra områdestyp till > Bakgrundsbild.

Mer information om områdestyper och redigeringsområden finns i Om områden identifieras felaktigt.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.