Integrering med andra program

Download

ABBYY FineReader 12 har stöd för integrering med Microsoft Office-program och Windows Explorer. Detta möjliggör för dig att tolka dokument när du använder Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel och Windows Explorer.

Följ de nedanstående instruktionerna för att tolka ett dokument när du använder Microsoft Word eller Microsoft Excel.

 1. Klicka på knappen i verktygsfältet från fliken ABBYY FineReader 12.
 2. I dialogrutan som öppnas anger du följande:
  • Bildens källa (en skanner eller en fil)
  • Språk i dokumentet
  • Alternativ för att spara
 3. Klicka på knappen Starta.

ABBYY FineReader 12 kommer att öppnas och den tolkade texten kommer att skickas till Microsoft Office-programmet.

Följ de nedanstående instruktionerna för att tolka ett dokument när du använder Microsoft Outlook:

 1. Öppna Microsoft Outlook.
 2. Markera ett meddelande med ett eller fler bifogade dokument.

Tips! Du kan markera specifika dokument om du inte vill tolka alla dokument i e-postbilagan.

 1. På fliken ABBYY FineReader 12 ska du klicka på knappen Konvertera bild eller PDF-bilaga.
 2. I dialogrutan som öppnas anger du följande:
  • Dokumentspråken
  • Alternativ för att spara
 3. Klicka på knappen Starta.

Tips! Om utseendet för det tolkade dokumentet skiljer sig markant från källdokumentet kan du pröva att använda andra tolkningsinställningar eller ange textområden manuellt. Du finner mer information om tolkningsinställningar i avsnittet "Tips för att förbättra OCR-kvaliteten".

Så här öppnar du bilder och PDF-filer från Utforskaren i Windows:

 1. Välj filen i Windows Explorer.
 2. Vänsterklicka på filen och klicka sedan på ABBYY FineReader 12 >Öppna i ABBYY FineReader 12 i snabbmenyn.

Obs! Om det markerade filformatet inte stöds av ABBYY FineReader 12 kommer dess snabbmeny inte att innehålla dessa objekt.

ABBYY FineReader 12 startas och bilden från den valda filen läggs till i ett nytt ABBYY FineReader-dokument. Om ABBYY FineReader redan körs, och om ett FineReader-dokument är öppet, kommer bilden att läggas till i ABBYY FineReader-dokumentet.

Om knappen ABBYY FineReader inte visas i verktygsfältet eller menyfliksområdet för Microsoft Office-programmet ...

Om panelen för ABBYY FineReader 12 inte visas i verktygsfältet för Microsoft Office-programmet ska du:

 • Klicka på ABBYY FineReader 12 på snabbmenyn i verktygsfältet för Microsoft Office-programmet.

Om menyfliksområdet eller verktygsfältet för Microsoft Office-programmet inte innehåller knappen ABBYY FineReader 12 så innebär det att FineReader 12 inte integrerades med det här programmet under installationen. Integrering med Microsoft Office-program kan inaktiveras manuellt när FineReader 12 är installerat.

Så här aktiverar du integreringen:

 1. Gå till aktivitetsfältet och klicka på knappen Start och klicka sedan på Kontrollpanel > Program och funktioner.

Obs!

 • I Microsoft Windows XP kallas det här objektet för Lägg till och ta bort program.
 • I Microsoft Windows 8 - tryck ner WIN + X och klicka på Program och funktioner i menyn som öppnas.
 1. Välj ABBYY FineReader 12 från listan över installerade program och klicka sedan på knappen Ändra.
 2. Välj de önskade komponenterna i dialogrutan Anpassad installation.
 3. Följ instruktionerna i installationsguiden.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.