Vaatamise režiimid

PDF-redaktoril on neli vaatamise režiimi, mis määravad ära selle, kuidas lehekülgi kuvatakse ja keritakse:

Ühe lehekülje vaade kuvab ühe lehekülje ja peidab kõik teised leheküljed.

Ühe lehekülje kaupa kerimine kuvab lehed üksteise järel nii, et ühe lehekülje alumisse ossa jõudes on nähtav järgmise lehekülje ülemine osa.

Kahe lehekülje vaade kuvab leheküljed kõrvuti nii, et paaritud leheküljed on vasakul ja paarisleheküljed paremal.

Kahe lehekülje kaupa kerimine kuvab kaks lehekülge kõrvuti ja järgnevad leheküljed ilmuvad alla kerides.

Kui soovid kahe lehekülje vaatamise režiimis kuvada paarislehekülgi vasakul ja paarituid lehekülgi paremal, klõpsa Vaade > Vaate režiim > Paaritud leheküljed paremal.

Vaatamise režiimi muutmiseks on mitu viisi:

    • Klõpsa üht nuppudest ekraani allosas oleval tööriistaribal:
    • Klõpsa Vaade > Vaate režiim ja vali üks vaatamise režiimidest.
    • Kasuta järgnevaid kiirklahve: Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 ja Ctrl+4.

Täisekraani režiim

PDF-redaktoril on täisekraanil vaatamise režiim, milles dokument haarab enda alla kogu ekraaniruumi ja näha ei ole ühtegi paani või tööriistariba.

Täisekraani režiimi sisenemiseks tee ühte järgnevast:

    • Klõpsa nuppu ekraani allosas oleval tööriistaribal.
    • Klõpsa Vaade > Täisekraan.
    • Vajuta F11.

Täisekraani režiimis saad:

 • Dokumenti kerida.
 • Kommentaare vaadata (kommentaari kuvamiseks aseta hiire kursor kommentaariga ala kohale).
 • Vaatamise režiime ja mõõtkava muuta.
  Vaatamise suvanditega alumise tööriistariba kuvamiseks liiguta hiire kursor lehekülje alumisse serva.
 • Dokumendis kindlatele lehekülgedele liikuda.
  Vaata ka: PDF-dokumentides liikumine.

Lisaks saad täisekraani režiimis olles dokumendil paremklõpsata ja kiirmenüü käske kasutada, et:

Täisekraani režiimist väljumiseks vajuta F11 või Esc.

Tööriistaribade ja paanide peitmine PDF-dokumente lugedes

PDF-redaktoris dokumenti lugedes võid soovida peita mõned või kõik tööriistaribad ja paanid, et jätta dokumendi jaoks ekraanile võimalikult palju ruumi. Menüüriba, peamist tööriistariba ja ekraani allosas olevat tööriistariba ei saa eraldi peita, kuid kõikide tööriistaribade ja paanide peitmise soovi korral saad kasutada täisekraani režiimi.

Saad peita järgmised tööriistaribad ja paanid:

    • Navigeerimispaani peitmiseks vajuta F5 või klõpsa Vaade ja keela Kuva navigeerimispaan suvand.
    • PDF-i tööriistariba peitmiseks vajuta F6 või klõpsa Vaade ja keela Kuva PDF-tööriistad suvand.
    • Kommentaaride paani peitmiseks vajuta F7 või klõpsa Vaade ja keela Kuva kommentaaripaan suvand.

PDF-redaktor peidetud navigatsioonipaani, PDF-i tööriistariba ja kommentaaride paaniga:

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.