Dokumendi töötlemise automatiseerimine ABBYY FineReaderiga

(Ei ole saadaval mõnes järgneva tarkvara versioonis ABBYY FineReader 14. Vaata ka: http://www.ABBYY.com/FineReader)

ABBYY FineReaderis saad oma dokumentide töötlemiseks kasutada sisseehitatud ja kohandatud automatiseeritud tegumeid. Saad oma tegumeid korraldada Automatiseeritud tegumite ... kahekõne aknas.

 • Et avada Automaat-tegumid kahekõne aken, klõpsa Tööriistad > Automaat-tegumid.

Tööriistariba, mis asub Automaat-tegumid kahekõne akna ülaosas, sisaldab tegumite loomise, muutmise, kopeerimise, kustutamise, importimise ja eksportimise nuppe.

Dokumendi töötlemiseks automatiseeritud tegumit kasutades, käivita tegum Tegumid aknas.

Kohandatud automatiseeritud tegumite loomine

Saad luua enda automatiseeritud tegumeid, kui sul on vaja kaasata töötlemise samme, mis pole saadaval sisseehitatud automatiseeritud tegumites. Automatiseeritud tegumi sammude järjekord peab vastama toimingute töötlemise järjekorrale OCR-redaktoris.

 1. Tööriistaribal klõpsa Uus.
 2. Vasakpoolsel paanil vali kasutatav OCR-projekt:
  • Loo uus OCR projekt
   Kui valid selle suvandi, luuakse tegumi käivitamisel uus OCR-projekt. Lisaks tuleb sul määratleda, milliseid dokumendi suvandeid oma dokumentide töötlemisel kasutad: kas programmis määratletud üldised suvandeid või selles konkreetses tegumis määratletud suvandeid.
  • Vali olemasolev OCR projekt
   Vali see suvand, kui soovid, et tegum töötleks olemasoleva OCR-projekti kujutisi.
  • Kasuta praegust OCR projekti
   Vali see suvand, kui soovid, et tegum töötleks käsil oleva OCR-projekti kujutisi.
 3. Vali, kuidas kujutisi hangid:
  • Ava kujutis või PDF
   Vali see suvand, kui soovid, et tegum töötleks mõne kindla kausta kujutisi või PDF-dokumente (sel juhul tuleb sul vastav kaust määratleda).
  • Skanni
   Vali see suvand, kui plaanid skannida mõne lehekülje (kasutatakse skannimise selle hetke seadeid).
   Märkus:
   1. See samm on valikuline, kui valisid varem käsu Vali olemasolev OCR projekt või Kasuta praegust OCR projekti .
   2. Kui kujutised on lisatud juba kujutisi sisaldavasse OCR-projekti, töödeldakse vaid äsja lisatud kujutisi.
   3. Kui töödeldav OCR-projekt sisaldab mõnd juba tuvastatud lehekülge ja mõnd juba analüüsitud lehekülge, ei töödelda tuvastatud lehekülgi uuesti ja analüüsitud leheküljed tuvastatakse.
 4. Lisa samm Analüüsi, et tuvastada kujutisel olevad alad ja konfigureeri see samm:
  • Analüüsi küljendust automaatselt
   ABBYY FineReader analüüsib kujutisi ja tuvastab alasid nende sisu põhjal.
  • Alade käsitsi joonistamine
   ABBYY FineReader palub sul sobivad alad käsitsi joonistada.
  • Kasuta alamalli
   Vali see suvand, kui soovid, et kasutataks olemasolevat alamalli, kui programm dokumenti analüüsib. Sul tuleb mall kas määratleda või panna programm paluma sul valida üks iga kord tegumi käivitudes. Lisateavet vt Kui töötled suurel arvul sama küljendusega dokumente.
 5. Lisa samm OCR, kui sul on vaja kujutiste tuvastamist. Programm kasutab OCR-i suvandeid, mida sa valisid OCR-projekt sammus.
  Kui lisad OCR sammu Analüüsi, lisatakse samm automaatselt.
 6. Lisa samm OCR, et salvestada tuvastatud tekst enda valitud vormingusse, saata tekst või kujutised e-kirjaga või luua OCR-projektist koopia. Tegum võib sisaldada mitmeid salvestamise samme:
  • Salvesta dokument
   Siin saad määratleda faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja kausta, kuhu fail tuleb salvestada.
   Et hoida ära uue kausta määratlemine iga kord, kui tegum käivitatakse, vali Koosta ajatempliga alankataloog.
  • Saada dokument
   Siin saad valida rakenduse, mis tulemuseks saadava dokumendi avab.
  • Saada dokument e-kirjaga
   Siin saad määratleda faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja e-posti aadressi, kuhu fail tuleb saata.
  • Kujutiste salvestamine
   Siin saad määratleda faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja kausta, kuhu kujutis tuleb salvestada.
   Kõigi kujutiste ühte faili salvestamiseks vali Salvesta mitmelehelise pildifailina (kehtib vaid TIFF, PDF, JB2, JBIG2 ja DCX kujutistele).
  • Kujutiste saatmine meiliga
   Siin saad määratleda faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja e-posti aadressi, kuhu fail tuleb saata.
  • Salvesta OCR-projekt
   Siin saad määratleda kausta, kuhu OCR-projekt tuleb salvestada.
   Määra, milliseid suvandeid peab programm tulemuste salvestamiseks kasutama. Saad valida salvestamise hetkel programmis määratletud üldiste suvandite või enda poolt selle kindla tegumi jaoks määratletud suvandite vahel.
 7. Eemalda mistahes ebavajalikud sammud tegumist, klõpsates nuppu.
  Mõnikord toob ühe sammu eemaldamine kaasa ka teise sammu eemaldamise. Näiteks, kui eemaldad sammu Analüüsi, eemaldatakse ka samm OCR, kuna OCR-i ei saa sooritada ilma kujutist analüüsimata.
 8. Kui oled kõik vajalikud sammud konfigureerinud, klõpsa Lõpeta.

Vastloodud tegum ilmub Tegumid aknas.

Automatiseeritud tegumi salvestamiseks klõpsa Ekspordi tööriistaribal Automaat-tegumid kahekõne akna ülemises osas ja määratle tegumi jaoks nimi ja kaust.

Eelnevalt loodud automatiseeritud tegumi laadimiseks klõpsa Impordi tööriistaribal Automaat-tegumid ülaosas ja vali importida soovitud tegumi fail.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.