Kui on kasutatud vale fonti või mõned märgid on asendatud märkidega "?" või "□"

Kui näed tähtede asemel märke "?" või "□" paanil Tekst, vaata kas tuvastatud teksti kuvamiseks valitud fondid sisaldavad kõiki sinu tekstis kasutatud märke.

Vaata ka: Nõutavad fondid.

Saad muuta tuvastatud teksti fonti ilma OCR-protsessi uuesti käivitamata.

Fondi muutmiseks lühikeses dokumendis tee järgmist.

  1. Vali tekstifragment, mille mõned märgid on vale fondiiga.
  2. Paremklõpsa valikut ja klõpsa Atribuudid kiirmenüüs.
  3. Vali soovitud font Fondi ripploendist Tekstiomadused paanil. Valitud tekstifragmendi font muutub vastavalt .

Fondi muutmiseks pikas dokumendis, milles on kasutatud laade,:

  1. Klõpsa ikooni Tööriistad > Laadiredaktor....
  2. Vali Laadiredaktor dialoogiboksis laad, mida soovid redigeerida ja muuda selle fonti.
  3. Klõpsa ikooni OK. Vastavalt muutub kõigi seda laadi kasutavate tekstifragmentide font.

Kui OCR-projekt tuvastati või seda redigeeriti teises arvutis, võidakse tekst sinu arvutis valesti kuvada. Kui see on nii, veendu et kõik selles OCR-projektis kasutatud fondid on sinu arvutisse installitud.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.