Αποστολή εγγράφων PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να στέλνετε έγγραφα στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, στο οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε περιοχές αναγνώρισης, να ελέγξετε το αναγνωρισμένο κείμενο, να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα να αναγνωρίζει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές και χαρακτήρες και να χρησιμοποιήσετε άλλες προηγμένες δυνατότητες που προσφέρονται από το ABBYY FineReader.

  • Για να στείλετε ένα έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση και επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR.
  • Για να στείλετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, στο παράθυρο Σελίδες επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε, κάντε δεξί κλικ επάνω τους και επιλέξτε Αποστολή επιλεγμένων σελίδων στον Επεξεργαστή OCR στο μενού συντόμευσης.

Όταν στέλνετε το έγγραφο πίσω στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα εγγράφου θα χαθούν:

  • συνημμένα
  • σελιδοδείκτες
  • σχόλια
  • σημειώσεις

Μόλις τελειώσετε την εργασία σας με το έγγραφο στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, μπορείτε να το στείλετε πίσω στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή στον Επεξεργαστή PDF. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Αποστολή προς > Επεξεργαστής PDF....

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.