Ενοποίηση με το Microsoft SharePoint

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων του Microsoft SharePoint.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο PDF που είναι αποθηκευμένο σε έναν διακομιστή Microsoft SharePoint:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF του ABBYY FineReader.
 2. Αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου για να αποτρέψετε άλλους χρήστες να το αλλάξουν. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > SharePoint® > Ανάληψη ελέγχου.
  Εάν έχει γίνει ήδη ανάληψη ελέγχου του εγγράφου από κάποιον άλλο χρήστη, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του εγγράφου στον υπολογιστή σας.
 3. Επεξεργαστείτε το έγγραφο PDF.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με έγγραφα PDF με το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, ανατρέψτε στην ενότητα Εργασία με έγγραφα PDF.
 4. Αναθέστε τον έλεγχο του εγγράφου, ώστε να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν τις αλλαγές σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > SharePoint® > Ανάθεση ελέγχου....
  Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στον διακομιστή, επιλέξτε Απόρριψη ανάληψης ελέγχου....
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε: Τύπος έκδοσης του εγγράφου, εάν ο έλεγχος έκδοσης είναι ενεργοποιημένος στον διακομιστή και πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.
  Ορίστε την επιλογή Διατηρήστε τον έλεγχο του εγγράφου μετά την ανάθεση ελέγχου της τρέχουσας έκδοσης εάν θέλετε να φορτώσετε όλες τις αλλαγές σας στον διακομιστή χωρίς να αναθέσετε τον έλεγχο του εγγράφου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάθεση ελέγχου.

Για να ενοποιήσετε το ABBYY FineReader με το SharePoint που είναι εγκατεστημένο στον Microsoft Windows Server® 2012/2008, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το στοιχείο Desktop Experience:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη > Εργαλεία διαχείρισης > Διαχείριση διακομιστή.
 2. Στο παράθυρο Διαχείριση διακομιστή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση > Προσθήκη ρόλων και χαρακτηριστικών.
 3. Ο Οδηγός προσθήκης ρόλων και χαρακτηριστικών θα ανοίξει.
 4. Στην ενότητα Χαρακτηριστικά επιλέξτε το στοιχείο Desktop Experience από την αναπτυσσόμενη λίστα Περιβάλλοντα εργασίας χρήστη και υποδομή.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χαρακτηριστικών.
 6. Στο παράθυρο Οδηγός προσθήκης ρόλων και χαρακτηριστικών κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο > Εγκατάσταση.
 7. Αφού εγκατασταθεί το στοιχείο, επιλέξτε Κλείσιμο.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.