Υποστηριζόμενες μορφές αποθήκευσης

Το ABBYY FineReader μπορεί να αποθηκεύει αναγνωρισμένα κείμενα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μορφές:

 • Έγγραφο Microsoft Word (*.doc)
 • Έγγραφο Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf)
 • Κείμενο OpenDocument (*.odt)
 • Έγγραφο Adobe Acrobat (*.pdf)
 • Έγγραφο HTML (*.htm)
 • Έγγραφο FB2 (*.fb2)
 • Έγγραφο EPUB (*.epub)
 • Παρουσίαση Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα Microsoft Office Excel (*.csv)
 • Έγγραφο κειμένου (*.txt)

Το ABBYY FineReader υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows, DOS, Mac, τις κωδικοσελίδες ISO και την κωδικοποίηση Unicode.

 • Φύλλο εργασίας Microsoft Excel (*.xls)
 • Βιβλίο εργασίας Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • Έγγραφο DjVu (*.djvu)

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.