Εργασία με διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και Microsoft SharePoint

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης αποτελούν ένα εξαιρετικό τρόπο για να περιορίσετε τη χρήση του σκληρού σας δίσκου, να προσατεύσετε τα δεδομένα σας και να διασφαλίσετε τη δυνατότητα πρόσβασής σας στα αρχεία σας οποτεδήποτε τα χρειάζεστε. Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνετε δεδομένα από αναγνωρισμένα έγγραφα σε διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των Dropbox, SkyDrive και Google Drive. Μπορείτε να προσπελαύνετε εύκολα τις δικές σας διαδικτυακές θέσεις αποθήκευσης από τα πλαίσια διαλόγου ανοίγματος και αποθήκευσης στο ABBYY FineReader.

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώνετε αναγνωρισμένα δεδομένα σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.