Εάν το έντυπο έγγραφό σας περιέχει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές

Η λειτουργία "Εκπαίδευση" βελτιώνει την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στα έγγραφα με διακοσμητικές γραμματοσειρές ή στα έγγραφα τα οποία περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. μαθηματικά σύμβολα).

Σημείωση: Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκπαίδευσης σε άλλες περιπτώσεις, καθώς η βελτίωση της ποιότητας αναγνώρισης θα είναι ασήμαντη σε σύγκριση με το χρόνο και τον κόπο που θα αφιερώσετε για την εκπαίδευση.

Στη λειτουργία "Εκπαίδευση", δημιουργείται ένα πρότυπο χρήστη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε ολόκληρο το κείμενο.

Χρήση προτύπων χρήστη

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για την αναγνώριση ενός εγγράφου:

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία >Επιλογές…) και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση.
 2. Στο στοιχείο Εκπαίδευση, επιλέξτε τη ρύθμιση Χρήση μόνο προτύπου χρήστη.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε Χρήση ενσωματωμένων προτύπων και προτύπων χρήστη, το ABBYY FineReader 12 θα χρησιμοποιεί τόσο τα πρότυπα του χρήστη όσο και τα προεπιλεγμένα πρότυπα για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής προτύπων….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στο κύριο παράθυρο του ABBYY FineReader, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση.

Δημιουργία και εκπαίδευση προτύπου χρήστη

Για να εκπαιδεύσετε ένα πρότυπο χρήστη, ώστε να αναγνωρίζει νέους χαρακτήρες και δίψηφα γράμματα:

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία >Επιλογές…) και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση.
 2. Στο στοιχείο Εκπαίδευση, επιλέξτε Χρήση ενσωματωμένων προτύπων και προτύπων χρήστη ή Χρήση μόνο προτύπου χρήστη.
 3. Επιλέξτε Ανάγνωση με εκπαίδευση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής προτύπων….

Σημείωση: Η εκπαίδευση του προτύπου δεν υποστηρίζεται για τις Ασιατικές γλώσσες.

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο…
 2. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία προτύπου. Πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κλείστε τα πλαίσια διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων και Επιλογές κάνοντας κλικ στο κουμπί OK σε καθένα από αυτά τα πλαίσια.
 4. Στη γραμμή εργαλείων στην επάνω πλευρά του παραθύρου Εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάγνωση.

Κατόπιν αυτού, όταν το ABBYY FineReader βρίσκει έναν άγνωστο χαρακτήρα, αυτός θα προβάλλεται στο πλαίσιο διαλόγου Εκπαίδευση μοτίβου.

 1. Εκπαιδεύστε το πρόγραμμα να διαβάζει νέους χαρακτήρες και δίψηφα γράμματα.

Ένα δίψηφο γράμμα είναι ένας συνδυασμός δύο ή τριών χαρακτήρων που είναι "ενοποιημένοι" (για παράδειγμα, fi, fl, ffi, κ.λπ.) και είναι δύσκολο να τους διακρίνει το πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, ο χειρισμός τους ως μεμονωμένοι σύνθετοι χαρακτήρες μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.

Σημείωση: Οι λέξεις οι οποίες είναι εκτυπωμένες με έντονη ή πλάγια γραφή στο κείμενό σας, ή οι εκθέτες/δείκτες μπορούν να διατηρηθούν στο αναγνωρισμένο κείμενο εάν επιλέξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο στοιχείο Εφέ.

Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο εκπαιδευμένο χαρακτήρα, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω. Το πλαίσιο θα μεταβεί στην προηγούμενη θέση του και η πιο πρόσφατη εκπαιδευμένη αντιστοιχία "εικόνα χαρακτήρα-χαρακτήρα πληκτρολογίου" θα καταργηθεί από το πρότυπο. Το κουμπί Πίσω μετακινείται μεταξύ των χαρακτήρων μίας λέξης και όχι μεταξύ λέξεων.

Σημαντικό!

 • Μπορείτε να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader μόνο για την ανάγνωση των χαρακτήρων που περιλαμβάνονται στο αλφάβητο της γλώσσας αναγνώρισης. Για να εκπαιδεύσετε το πρόγραμμα στην ανάγνωση χαρακτήρων οι οποίοι δεν μπορούν να εισαχθούν από το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό δύο χαρακτήρων για να υποδείξετε αυτούς τους μη υπαρκτούς χαρακτήρες ή αντιγράψτε τον επιθυμητό χαρακτήρα από το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή χαρακτήρα (κάντε κλικ στην επιλογή   για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου).
 • Κάθε πρότυπο μπορεί να περιλαμβάνει έως 1.000 νέους χαρακτήρες. Ωστόσο, αποφύγετε να δημιουργείτε υπερβολικό αριθμό δίψηφων γραμμάτων, καθώς αυτό θα υποβαθμίσει την ποιότητα OCR.

Επιλογή προτύπου χρήστη

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη βελτίωση της ποιότητας της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής προτύπων….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων, επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο από τη λίστα των διαθέσιμων προτύπων και κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ενεργού.

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να θυμάστε:

 1. Αντί για διάκριση μεταξύ παρόμοιων αλλά διαφορετικών χαρακτήρων, το ABBYY FineReader τους αναγνωρίζει ως ένα χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα ίσια μονά εισαγωγικά ('), αριστερά (‘) και δεξιά (’) αποθηκεύονται σε ένα πρότυπο ως ένας χαρακτήρας (ευθύγραμμο εισαγωγικό). Αυτό σημαίνει ότι τα αριστερά και τα δεξιά εισαγωγικά δεν θα χρησιμοποιηθούν στο αναγνωρισμένο κείμενο, ακόμα και εάν προσπαθήσετε να τα εκπαιδεύσετε.
 2. Για ορισμένες εικόνες χαρακτήρων, το ABBYY FineReader θα επιλέξει τον αντίστοιχο χαρακτήρα του πληκτρολογίου, σύμφωνα με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μια εικόνα ενός μικρού κύκλου θα αναγνωριστεί ως το γράμμα "O" εάν υπάρχουν γράμματα παρακείμενα σε αυτήν και ως ο αριθμός 0 εάν υπάρχουν ψηφία γύρω της.
 3. Ένα πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έγγραφα με ίδια γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και ανάλυση με το έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του προτύπου.
 4. Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο αργότερα, αποθηκεύστε το σε αρχείο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;"
 5. Για την αναγνώριση κειμένων σε διαφορετική γραμματοσειρά, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το πρότυπο του χρήστη επιλέγοντας τη ρύθμιση Χρήση μόνο ενσωματωμένων προτύπων στα Εργαλεία > Επιλογές… > Ανάγνωση.

Επεξεργασία προτύπου χρήστη

Ενδεχομένως να θέλετε να επεξεργαστείτε το νέο πρότυπο που έχετε δημιουργήσει προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Ένα εσφαλμένα εκπαιδευμένο πρότυπο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Ένα πρότυπο θα πρέπει να περιέχει μόνο ολόκληρους χαρακτήρες ή δίψηφα γράμματα. Οι χαρακτήρες με κομμένα άκρα και οι χαρακτήρες με λανθασμένες αντιστοιχίες γραμμάτων θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πρότυπο.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής προτύπων….
 2. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής προτύπων. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία….
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μοτίβο χρήστη που ανοίγει, επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες….

Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

 • Καταχωρίστε το γράμμα που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα, στο πεδίο Χαρακτήρας
 • Ορίστε το επιθυμητό εφέ γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, εκθέτης και δείκτης) στο πεδίο Εφέ.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή στο πλαίσιο διαλόγου Μοτίβο χρήστη για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχει προστεθεί εσφαλμένα κατά την εκπαίδευση.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.