Νέα χαρακτηριστικά του ABBYY FineReader 12

Παρακάτω παρατίθεται μια συνοπτική επισκόπηση των κυριότερων νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων που έχουν προστεθεί στο ABBYY FineReader 12.

Βελτιωμένη ακρίβεια αναγνώρισης

Η νέα έκδοση του ABBYY FineReader παρέχει ακριβέστερη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και αναπαράγει καλύτερα την πρωτότυπη μορφοποίηση των εγγράφων σας χάρη στις βελτιώσεις της Τεχνολογίας προσαρμοστικής αναγνώρισης εγγράφων της ABBYY (ADRT). Το πρόγραμμα ανιχνεύει τώρα αποτελεσματικότερα στυλ εγγράφου, κεφαλίδες και πίνακες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μορφοποιείτε ξανά τα έγγραφά σας μετά την αναγνώριση.

Γλώσσες αναγνώρισης

Το ABBYY FineReader 12 μπορεί πλέον να αναγνωρίζει κείμενα στα Ρώσικα με σημεία τονισμού. Η ποιότητα της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων έχει βελτιωθεί για τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά, τα Κορεατικά, τα Αραβικά και τα Εβραϊκά.

Πιο γρήγορο και πιο εύχρηστο περιβάλλον εργασίας

  • Επεξεργασία στο παρασκήνιο

Η αναγνώριση πολύ μεγάλων εγγράφων μπορεί να διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη νέα έκδοση, οι χρονοβόρες διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να συνεχίσετε να εργάζεστε σε εκείνα τα τμήματα του εγγράφου που έχουν ήδη αναγνωριστεί. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για να μπορείτε να προσαρμόσετε περιοχές εικόνας, να προβάλετε μη αναγνωρισμένες σελίδες, να ξεκινήσετε αναγκαστικά την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων μιας συγκεκριμένης σελίδας ή περιοχής εικόνας, να προσθέσετε σελίδες από άλλες πηγές ή να αναδιατάξετε τις σελίδες στο έγγραφο.

  • Γρήγορη φόρτωση εικόνας

Οι εικόνες σελίδας εμφανίζονται στο πρόγραμμα μόλις σαρώσετε τα έντυπα πρωτότυπα έτσι, ώστε να μπορείτε αμέσως να δείτε τα αποτελέσματα της σάρωσης και να επιλέξετε σελίδες και περιοχές εικόνας για αναγνώριση.

  • Ευκολότερη παράθεση

Οποιαδήποτε περιοχή εικόνας που περιέχει κείμενο, φωτογραφίες ή πίνακες μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα και να αντιγραφεί στο Πρόχειρο με ένα κλικ με το ποντίκι.

  • Όλες οι βασικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύλισης και της μεγέθυνσης, υποστηρίζονται πλέον και σε οθόνες αφής.

Προεπεξεργασία εικόνας και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων κάμερας

Οι βελτιωμένοι αλγόριθμοι προεπεξεργασίας εικόνας εξασφαλίζουν καλύτερη αναγνώριση φωτογραφημένων κειμένων και αποδίδουν φωτογραφίες κειμένου εφάμιλλες με τις σαρώσεις. Οι νέες δυνατότητες διόρθωσης φωτογραφιών περιλαμβάνουν αυτόματη περικοπή, διόρθωση γεωμετρικών παραμορφώσεων και εξομάλυνση της φωτεινότητας και των χρωμάτων φόντου.

Το ABBYY FineReader 12 σάς παρέχει τη δυνατότητα να ορίζετε τις επιλογές προεπεξεργασίας που θέλετε να εφαρμόσετε σε μια νέα εικόνα που προστίθεται, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να διορθώσετε κάθε εικόνα ξεχωριστά.

Καλύτερη οπτική ποιότητα αρχειοθετημένων εγγράφων

Το ABBYY FineReader 12 διαθέτει τη νέα τεχνολογία PreciseScan, η οποία εξομαλύνει χαρακτήρες για τη βελτίωση της οπτικής ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων. Κατά συνέπεια, οι χαρακτήρες δεν είναι παραμορφωμένοι (κουκιδοποίηση) ακόμη και όταν μεγεθύνετε τη σελίδα.

Νέα εργαλεία για τη χειροκίνητη επεξεργασία του αποτελέσματος της αναγνώρισης

Οι δυνατότητες επαλήθευσης και διόρθωσης έχουν διευρυνθεί στη νέα έκδοση. Στο ABBYY FineReader 12 μπορείτε να μορφοποιείτε αναγνωρισμένα κείμενα στο παράθυρο επαλήθευσης, το οποίο περιλαμβάνει πλέον ένα εργαλείο για την εισαγωγή ειδικών συμβόλων που δεν είναι διαθέσιμα στα βασικά πληκτρολόγια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες εντολές επαλήθευσης και διόρθωσης.

Στο ABBYY FineReader 12 μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή δομικών στοιχείων όπως κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, πίνακες περιεχομένων και αριθμημένες λίστες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αναγκαίο όταν θέλετε να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία ως κανονικό κείμενο για καλύτερη συμβατότητα με άλλα προϊόντα, π.χ. μεταφραστικό λογισμικό και λογισμικό σύνταξης ηλεκτρονικών βιβλίων.

Νέες επιλογές αποθήκευσης

  • Όταν αποθηκεύετε αποτελέσματα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε μορφή XLSX, μπορείτε πλέον να αποθηκεύετε φωτογραφίες, να αφαιρείτε τη μορφοποίηση κειμένου και να αποθηκεύετε κάθε σελίδα σε ξεχωριστό φύλλο εργασίας Excel.
  • Το ABBYY FineReader 12 μπορεί να δημιουργήσει αρχεία ePub συμβατά με τα πρότυπα EPUB 2.0.1 και EPUB 3.0.

Βελτιωμένη ενοποίηση με υπηρεσίες και εφαρμογές άλλων εταιρειών

Μπορείτε πλέον να εξάγετε τα αναγνωρισμένα έγγραφά σας απευθείας στο SharePoint Online και στο Microsoft Office 365, ενώ τα νέα πλαίσια διαλόγου ανοίγματος και αποθήκευσης παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες αποθήκευσης σε "νέφος", όπως στο Google Drive, στο Dropbox και στο SkyDrive.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.