Χρήση στυλ

Κατά την αναγνώριση κειμένου, το ABBYY FineReader εντοπίζει τα στυλ και τη μορφοποίηση που χρησιμοποιούνται στο αρχικό έγγραφο. Αυτά τα στυλ και η μορφοποίηση αναπαράγονται στο κείμενο εξόδου. Μπορείτε να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε τα στυλ του εγγράφου, καθώς και να δημιουργήσετε νέα στυλ για τη μορφοποίηση του αναγνωρισμένου κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ σε ένα απόσπασμα κειμένου:

  1. Επιλέξτε το επιθυμητό απόσπασμα κειμένου στο παράθυρο Κείμενο.
  2. Επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ από τη λίστα Στυλ στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου.

Σημείωση: Κατά την αποθήκευση αναγνωρισμένων κειμένων σε μορφή DOCX, ODT ή RTF μπορούν να διατηρηθούν όλα τα υφιστάμενα στυλ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων."

Αλλαγή, δημιουργία και συγχώνευση στυλ:

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή   Επεξεργαστής στυλ…
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και ρυθμίστε το όνομά του, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς, το διάστιχο χαρακτήρων και την κλίμακα.
  3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο. Το νέο στυλ που δημιουργείται θα προστεθεί στη λίστα των διαθέσιμων στυλ όπου μπορείτε να το προσαρμόσετε.
  4. Για να συγχωνεύσετε πολλά στυλ σε ένα, επιλέξτε τα στυλ προς συγχώνευση και κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση…. Στο πλαίσιο διαλόγου Συγχώνευση στυλ , ορίστε το στυλ στο οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε τα επιλεγμένα στυλ.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Μπορείτε να μετακινήστε μεταξύ τμημάτων κειμένου εκτυπωμένων με πανομοιότυπο στυλ. Στον Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και κάντε κλικ στις επιλογές Προηγούμενο τμήμα ή Επόμενο τμήμα.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.