Vytvoření dokumentu PDF s použitím dokumentu aplikace Word

Postup použití dokumentu aplikace Word k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit a uložit dokument PDF, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft Word vytvořte nebo otevřete odpovídající dokument.  
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF.
 3. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Zadejte název výstupního dokumentu PDF a složku, kam se má uložit.
  2. Potřebujete-li otevřít výstupní dokument v prohlížeči PDF, zvolte Otevřít dokument.
  3. Klikněte na Uložit.

Je-li to nutné, klikněte na Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF a upřesněte nastavení vytvoření PDF.

Tak se aktuální dokument aplikace Word uloží jako dokument PDF se zadanými nastaveními.

Postup použití dokumentu aplikace Word k vytvoření dokumentu PDF a jeho odeslání e-mailem

Chcete-li vytvořit dokument PDF a odeslat ho e-mailem, proveďte následující kroky:  

 1. V aplikaci Microsoft Word vytvořte nebo otevřete odpovídající dokument.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF a odeslat ho e-mailem.

Tím se dokument PDF připojí k novému, prázdnému e-mailu.

Je-li to nutné, můžete zadat rozsah stránek, které se k vytvoření dokumentu PDF použijí. To lze udělat tak, že kliknete na  Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDFa v zobrazeném dialogovém okně zvolite Požádat o určení stránek. Po aktivaci této možnosti se při každém vytváření dokumentu PDF zobrazí dialog výběru stránek. Můžete zadat i další nastavení vytváření PDF.

Nastavení vytváření PDF pro dokumenty aplikace Word

Tento dialog obsahuje následující skupiny nastavení:

 • Vytvořit dokument PDF/A
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/A. V rozevíracím seznamu na pravé straně vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvořit dokument PDF/UA
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/UA. Vzhled takového dokumentu se může od původního dokumentu lišit.
 • Dokumenty chráněné heslem
  Tuto možnost zvolte, pokud potřebujete chránit dokument PDF heslem před neoprávněným zobrazením, tiskem a úpravami. Dále klikněte na Nastavení... a v zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající parametry zabezpečení.
 • Vytvořit značky PDF
  Při vytváření dokumentu PDF se automaticky vytvářejí i značky PDF.
  Soubory PDF neobsahují pouze text a obrázky, ale také informace o struktuře dokumentu: logické struktuře, ilustracích a tabulkách. Tyto informace se ukládají ve formě značek PDF a zajišťují, že dokument PDF lze pohodlně prohlížet na obrazovkách různých velikostí, např. na obrazovkách přenosných zařízení.
 • Vytvořit záložky z nadpisů
  Při vytváření dokumentu PDF se také na základě jeho struktury vytvoří obsah.
 • Použít na stránky
  Při vytváření dokumentu PDF se použijí uvedené stránky.
  • Vše
   Při zvolení této možnosti se při vytváření dokumentu PDF použijí všechny stránky.
  • Požádat o určení stránek
   Dialogové okno výběru stránek se zobrazí při každém vytváření nového dokumentu PDF.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.