Integrace s aplikací Microsoft Excel

Díky integraci s aplikací Microsoft Excel můžete snadno použít dokument aplikace Excel k vytvoření dokumentu PDF a ten poté poslat e-mailem přímo z aplikace Microsoft Excel.

Postup použití dokumentu aplikace Excel k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit a uložit dokument PDF, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft Excel vytvořte nebo otevřete odpovídající dokument.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF.
 3. V zobrazeném dialogovém okně proveďte následující:
  1. Zadejte název výstupního dokumentu PDF a složku, kam se má uložit.
  2. Potřebujete-li otevřít výstupní dokument v prohlížeči PDF, zvolte Otevřít dokument.
  3. Klikněte na Uložit.

Je-li to nutné, klikněte na Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF a upřesněte nastavení vytvoření PDF.

Tak se dokument PDF uloží do zadané složky a, pokud to bude potřeba, otevře se v prohlížeči PDF.

Postup použití dokumentu aplikace Excel k vytvoření dokumentu PDF a jeho odeslání e-mailem

Chcete-li vytvořit dokument PDF a odeslat ho e-mailem, proveďte následující kroky:  

 1. V aplikaci Microsoft Excel vytvořte nebo otevřete odpovídající dokument.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF a odeslat ho e-mailem.

Tím se dokument PDF připojí k novému, prázdnému e-mailu.

Je-li to nutné, můžete k vytvoření dokumentu PDF použít pouze určité sešity dokumentu. To lze udělat tak, že kliknete na  Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDFa v zobrazeném dialogovém okně zvolite Požádat o určení sešitů. Po aktivaci této možnosti se při každém vytváření dokumentu PDF zobrazí dialog výběru sešitů. Můžete zadat i další nastavení vytváření PDF.

Nastavení vytváření PDF pro dokumenty v aplikaci Excel

Tento dialog obsahuje následující skupiny nastavení:

 • Vytvořit dokument PDF/A
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/A. V rozevíracím seznamu na pravé straně vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvořit dokument PDF/UA
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/UA. Vzhled takového dokumentu se může od původního dokumentu lišit.
 • Dokumenty chráněné heslem
  Tuto možnost zvolte, pokud potřebujete chránit dokument PDF heslem před neoprávněným zobrazením, tiskem a úpravami. Dále klikněte na Nastavení... a v zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající parametry zabezpečení .
 • Použít na následující sešity
  Tuto možnost zvolte pouze při vytváření dokumentu PDF z jednotlivých sešitů: aktivní sešit, všechny sešity, zvolená oblast. Chcete-li, aby se dialog výběru sešitů zobrazoval při každém vytváření dokumentu PDF, zvolte možnost Požádat o určení sešitů.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.