Tìm kiếm từ khóa

Để tìm kiếm từ khóa, hãy thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào thẻ trong ngăn bên trái hoặc nhấp vào Xem > Tìm kiếm để mở ngăn TÌM KIẾM.
 2. Trong trường văn bản Tìm gì, gõ từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm.
  Từ và cụm từ khớp với truy vấn của bạn sẽ được tô sáng trong tài liệu.
  Kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp theo nhóm (theo nguồn: văn bản, nhận xét hoặc dấu trang) và bạn sẽ có thể tô sáng toàn bộ nhóm.
   
 3. Nếu cần, nhấp vào mũi tên cạnh biểu tượng  và chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Khớp hoàn toàn sẽ chỉ tìm từ khớp chính xác với từ bạn đã gõ trong ô tìm kiếm.
   Ví dụ, khi bạn tìm từ "correct", kết quả sẽ không tìm các từ như "incorrectly" hay "correction".
  • Khớp kiểu viết hoa/thường sẽ chỉ tìm từ khớp với cách viết hoa trong truy vấn của bạn.
   Ví dụ, khi bạn tìm từ "Editor", kết quả sẽ không tìm các từ như "editor" hay "EDITOR".

Bạn có thể tô sáng, gạch ngang và gạch chân kết quả tìm kiếm trong văn bản. Để làm vậy, chọn từ thích hợp trong kết quả tìm kiếm và nhấp vào công cụ tương ứng (tô sáng, gạch ngang, hoặc gạch chân).
Thao tác này sẽ tạo nhận xét trong tài liệu PDF và đánh dấu mọi thay đổi cần thực hiện trong tài liệu gốc. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến văn bản của tài liệu PDF.

Để thay đổi màu được sử dụng để đánh dấu văn bản, nhấp vào mũi tên bên cạnh công cụ tương ứng và chọn màu mong muốn trên bảng màu xuất hiện.

Để đi đến kết quả tìm kiếm tiếp theo/trước đó, sử dụng nút . Bạn cũng có thể chọn kết quả tìm kiếm tiếp theo bằng cách nhấn F3.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.