Tạo tài liệu Word bằng tệp hình ảnh

Để tạo tài liệu Word bằng tệp hình ảnh hoặc tài liệu giấy, hãy thực hiện như sau:

 1. Khởi chạy Microsoft Word.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp:
  • Quét sang dạng Word để tạo tài liệu Word bằng máy quét hoặc máy ảnh.
   Thao tác này sẽ mở hộp thoại chuyển đổi hình ảnh máy quét ABBYY FineReader PDF 15. Trong hộp thoại này, chọn tất cả các cài đặt và tham số quét cần thiết và quét các hình ảnh phù hợp.
  • Chuyển đổi thành Word để tạo tài liệu Word bằng tệp hình ảnh.
   Hãy chọn thông tin sau đây trong hộp thoại sẽ xuất hiện:
   1. Ngôn ngữ tài liệu.Để biết thêm thông tin, xemNgôn ngữ nhận dạng.
   2. Bố cục tài liệu. Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra.
   3. NhấpTùy chọn để mở Cài đặt định dạng trong dấu trang DOC(X)/RTF/ODT trong Tùy chọn hộp thoại (Công cụ > Tùy chọn...) và chỉ định các tùy chọn bổ sung.
   4. Nhấp OK.

    Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, chọn tất cả các hình ảnh phù hợp và sau đó đợi quá trình chuyển đổi hoàn thành.
    Tài liệu Microsoft Word đầu ra sẽ được hiển thị lên màn hình. Thực hiện các thay đổi cần thiết và lưu tài liệu.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.