Cửa sổ chính

Khi bạn khởi chạy ABBYY So sánh tài liệu, cửa sổ chính của chương trình mở ra.

  • Vùng hiển thị 1 hiển thị tài liệu thứ nhất.
  • Vùng hiển thị 2 hiển thị tài liệu thứ hai.

Gợi ý. Bạn có thể thay đổi cách tài liệu được hiển thị:

  • Phóng to bằng cách bấm Ctrl+=, thu nhỏ bằng cách bấm Ctrl+- hoặc bấm Ctrl+0 để đặt lại mức thu phóng. Bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng các lệnh trên trình đơn lối tắt của tài liệu và các nút bên trên tài liệu.
  • Thay đổi cách các khu vực hiển thị được hiển thị bằng các nhấp Xem > Chia tách cửa sổ tài liệu theo chiều ngang. Thao tác này sẽ tách ngăn hiển thị theo chiều ngang, tức là tài một tài liệu sẽ được hiển thị bên trên tài liệu còn lại.
  • Tab SO SÁNH của ngăn ngoài cùng bên phải chứa cài đặt so sánh.
  • Tab ĐIỂM KHÁC BIỆT của ngăn ngoài cùng bên phải chứa danh sách các điểm khác biệt giữa hai tài liệu (danh sách chỉ xuất hiện sau khi bạn so sánh tài liệu).

Để biết thêm về các loại điểm khác biệt có thể được phát hiện và cách điều hướng chúng, xem Xem kết quả so sánh.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.