Nhận dạng tài liệu

ABBYY FineReader sử dụng công nghệ Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) để chuyển đổi hình ảnh tài liệu thành văn bản có thể chỉnh sửa. Trước khi thực hiện OCR, chương trình phân tích cấu trúc của toàn bộ tài liệu và phát hiện các vùng chứa văn bản, mã vạch, ảnh và bảng. Để thu được kết quả OCR tốt nhất, đảm bảo chọn Ngôn ngữ OCR, chế độ nhận dạngprint type.

Theo mặc định, các hình ảnh có trong dự án OCR được nhận dạng tự động theo cài đặt đang được chọn trong chương trình.

Gợi ý. Bạn có thể tắt phân tích và OCR tự động cho các hình ảnh mới được thêm trong tab  Đang xử lý hình ảnh của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

Trong một số trường hợp, quá trình OCR phải được bắt đầu thủ công. Thao tác này có thể cần thiết, ví dụ, nếu bạn tắt OCR tự động, khoanh vùng thủ công trên một hình ảnh hoặc thay đổi bất cứ tham số nào sau đây trong Tùy chọn hộp thoại:

  • ngôn ngữ OCR trên tab Ngôn ngữ
  • các tùy chọn OCR trên tab OCR
  • phông chữ được sử dụng trên tab OCR

Để khởi chạy thủ công quy trình OCR:

  • Nhấp vào trên thanh công cụ chính hoặc
  • Nhấp Nhận dạng > Nhận dạng tất cả các trang.

Gợi ý. Để nhận dạng một vùng hoặc trang được chọn, sử dụng trình đơn Vùng hoặc Nhận dạng hoặc nhấp chuột phải vào vùng hoặc trang để gọi ra trình đơn ngữ cảnh.

Xem thêm: :

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.