Nếu mã vạch không được phát hiện

Vùng mã vạch chứa mã vạch. Nếu tài liệu của bạn chứa mã vạch mà bạn muốn đưa ra dưới dạng chuỗi chữ cái và chữ số thay vì hình ảnh, chọn mã vạch và thay đổi loại vùng thành Mã vạch.

Nhận dạng mã vạch bị tắt theo mặc định. Để bật, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn... để mở Tùy chọn hộp thoại, nhấp vào OCR tab và chọn Chuyển đổi mã vạch thành chuỗi tùy chọn.

Để khoanh vùng Mã vạch và nhận dạng vùng:

 1. Khoanh một vùng xung quanh mã vạch trong Hình ảnh hoặc Thu phóng ngăn.
 2. Nhấp chuột phải vào vùng và nhấp vào Đổi loại vùng thành > Mã vạch trên trình đơn lối tắt.
 3. Chạy quy trình OCR.

ABBYY FineReader 14 có thể đọc các loại mã vạch sau:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

Loại mã vạch mặc định là Dò tự động, đồng nghĩa với các loại mã vạch sẽ được phát hiện tự động. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại mã vạch đều được tự động phát hiện và đôi khi bạn có thể cần chọn loại thích hợp một cách thủ công trên Thuộc tính vùng ngăn.

ABBYY FineReader có thể tự động phát hiện các loại mã vạch sau: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.