Các loại tài liệu PDF

Các tính năng của tài liệu PDF tùy thuộc vào chương trình tạo ra tài liệu đó. Một số tài liệu PDF là có thể tìm kiếm và cho phép bạn sao chép văn bản, trong khi một số tài liệu khác lại chỉ có những tính năng này khi được mở trong các ứng dụng đặc biệt như ABBYY FineReader. Có ba loại tài liệu PDF.

Tài liệu PDF chỉ hình ảnh

Tài liệu PDF chỉ hình ảnh được tạo từ ảnh quét của tài liệu bản in. Tài liệu này chỉ chứa hình ảnh của trang và không có lớp văn bản nào. Không thể tìm kiếm trong tài liệu PDF chỉ hình ảnh và không thể sửa đổi hoặc đánh dấu văn bản trong tài liệu này trên các ứng dụng xem PDF.

ABBYY FineReader 14 uses a special background OCR process giúp tạo một lớp văn bản tạm thời trong tài liệu chỉ chứa hình ảnh, từ đó cho phép tìm kiếm, sao chép văn bản trong tài liệu và thậm chí là chỉnh sửa hình ảnh trang. Ngoài ra, ABBYY FineReader 14 cho phép bạn lưu lớp văn bản này trong tài liệu để có thể tìm kiếm và sao chép văn bản trong tài liệu sang các ứng dụng khác. Xem thêm: Cài đặt PDF.

Tài liệu PDF có thể tìm kiếm

Tài liệu PDF có thể tìm kiếm có hình ảnh của các trang với một lớp văn bản vô hình phía dưới. Tài liệu thuộc loại này thường được tạo bằng cách quét, nhận dạng tài liệu giấy và lưu văn bản được nhận dạng thành một lớp văn bản.

Khi bản mở tài liệu PDF trong ABBYY FineReader, chương trình sẽ phân tích tài liệu để xác định tài liệu có chứa lớp văn bản khả dụng hay không. Xem thêm: Các tùy chọn OCR. Nếu có một lớp văn bản, có thể tìm kiếm và sao chép văn bản trong tài liệu trên ứng dụng PDF bất kỳ. Không giống với nhiều ứng dụng PDF khác, ABBYY FineReader còn cho phép bạn chỉnh sửa văn bản trong tài liệu PDF có thể tìm kiếm.

Trong ABBYY FineReader, tài liệu PDF có thể tìm kiếm có thể được tạo bằng cách:

  1. Thêm một lớp văn bản vào tài liệu PDF chỉ hình ảnh.
  2. Chuyển đổi tài liệu PDF và tệp hình ảnh sang định dạng PDF có thể tìm kiếm. Để thực hiện việc này, bật tùy chọn Văn bản dưới hình ảnh trang trong nhóm tùy chọn Cài đặt PDF có thể tìm kiếm trong cài đặt định dạng PDF. Xem thêm: Cài đặt PDF.

Tài liệu PDF được tạo trên các ứng dụng khác

Tài liệu PDF có thể tìm kiếm có thể được tạo từ tài liệu ở nhiều định dạng có thể chỉnh sửa khác nhau (ví dụ như DOCX). Tài liệu thuộc loại này chứa một lớp văn bản và ảnh, nhưng không chứa hình ảnh trang. Có thể tìm kiếm trong những tài liệu này và có thể sao chép và chỉnh sửa văn bản và ảnh trong tài liệu, với điều kiện là các thao tác này không yêu cầu nhập mật khẩu hoặc người dùng biết mật khẩu.

Tài liệu PDF thuộc loại này có thể được tạo bằng cách:

  1. Mở tài liệu có thể chỉnh sửa trong chương trình đã tạo ra tài liệu và lưu tài liệu ở định dạng PDF.
  2. Chuyển đổi một loại tài liệu PDF khác hoặc một tài liệu ở định dạng khác sang loại PDF này bằng ABBYY FineReader (trong cài đặt định dạng PDF, bật tùy chọn Chỉ văn bản và hình ảnh trong nhóm tùy chọn Cài đặt PDF có thể tìm kiếm). Xem thêm: Cài đặt PDF.

Tài liệu PDF thu được sẽ dễ dàng chỉnh sửa hơn so với các loại tài liệu PDF khác nhưng có thể khác về hình thức so bản gốc.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.