Quét tài liệu giấy

Bạn có thể quét tài liệu giấy và nhận dạng hình ảnh thu được trong ABBYY FineReader 12. Hoàn thành các bước sau để quét hình ảnh.

 1. Đảm bảo máy quét được kết nối đúng cách với máy tính và bật máy quét.

Khi kết nối máy quét với máy tính, thực hiện theo hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn của máy quét hoặc tài liệu đi kèm khác và đảm bảo bạn cài đặt phần mềm đi kèm với máy quét. Một số máy quét phải được bật trước khi bật máy tính kết nối với máy quét.

 1. Đặt trang bạn muốn quét trong máy quét. Bạn có thể đặt nhiều trang nếu máy quét của bạn được trang bị khay nạp tài liệu tự động. Cố gắng đảm bảo các trang trong máy quét được đặt càng thẳng càng tốt. Tài liệu có thể được chuyển đổi không chính xác nếu văn bản trên hình ảnh được quét bị nghiêng quá mức.
 2. Nhấp vào nút Quét hoặc nhấp vào Quét các trang… trên menu Tệp.

Hộp thoại quét sẽ xuất hiện. Chỉ định các cài đặt quét và quét tài liệu. Hình ảnh thu được sẽ hiển thị trên cửa sổ Trang.

Lưu ý: Nếu tài liệu FineReader đã mở, các trang mới được quét sẽ được thêm vào cuối tài liệu này. Nếu không có tài liệu FineReader đang mở nào, tài liệu mới sẽ được tạo từ các trang này.

Gợi ý: Nếu bạn cần quét tài liệu được in trên máy in thông thường, sử dụng chế độ thang độ xám và độ phân giải 300 dpi để có kết quả tốt nhất.

Chất lượng nhận dạng tùy thuộc vào chất lượng của tài liệu bản sao cứng và các cài đặt được sử dụng khi tài liệu được quét. Chất lượng hình ảnh thấp có thể ảnh hưởng xấu đến việc nhận dạng, vì vậy việc chỉ định đúng cài đặt quét và tính đến các đặc điểm của tài liệu nguồn là rất quan trọng.

Cài đặt độ sáng

Nếu độ sáng được chỉ định không đúng trong cài đặt quét, một thông báo nhắc bạn thay đổi cài đặt độ sáng sẽ xuất hiện trong khi nhận dạng. Quét một số tài liệu trong chế độ đen trắng có thể cần điều chỉnh thêm độ sáng.

Hoàn thành các bước sau để thay đổi cài đặt độ sáng:

 1. Nhấp vào nút Quét.
 2. Chỉ định độ sáng trong hộp thoại mở ra.

Lưu ý: Cài đặt độ sáng tiêu chuẩn (50%) hoạt động trong hầu hết các trường hợp.

 1. Quét hình ảnh.

Nếu hình ảnh thu được có nhiều lỗi như các chữ cái lẫn vào nhau hoặc rời nhau, tham khảo bảng bên dưới để biết đề xuất về cách thu được hình ảnh tốt hơn.

Vấn đề với hình ảnh Đề xuất
Văn bản như thế này sẵn sàng để nhận dạng và không cần thực hiện điều chỉnh nào.

Các ký tự rời nhau, quá sáng và quá mảnh.

 • Giảm độ sáng để làm cho hình ảnh tối hơn
 • Sử dụng chế độ quét thang độ xám (độ sáng được điều chỉnh tự động trong chế độ này)

Các ký tự lẫn vào nhau và bị biến dạng vì chúng quá tối và dày.

 • Tăng độ sáng để làm cho hình ảnh sáng hơn
 • Sử dụng chế độ quét thang độ xám (độ sáng được điều chỉnh tự động trong chế độ này)

Nên làm gì nếu bạn thấy thông báo nhắc bạn thay đổi độ phân giải

Chất lượng nhận dạng tùy thuộc vào độ phân giải của hình ảnh tài liệu. Độ phân giải hình ảnh thấp (dưới 150 dpi) có thể có ảnh hưởng xấu đến chất lượng nhận dạng, trong khi hình ảnh có độ phân giải hình ảnh quá cao (trên 600 dpi) không mang lại cải thiện đáng kể nào về chất lượng nhận dạng và mất nhiều thời gian để xử lý.

Thông báo nhắc bạn thay đổi độ phân giải của hình ảnh có thể xuất hiện nếu:

 • Độ phân giải của hình ảnh dưới 250 dpi hoặc trên 600 dpi.
 • Nếu hình ảnh có độ phân giải phi tiêu chuẩn. Ví dụ: một số ảnh fax có độ phân giải 204 x 96 dpi. Để có kết quả nhận dạng tốt hơn, độ phân giải dọc và ngang của hình ảnh phải như nhau.

Hoàn thành các bước sau để thay đổi độ phân giải của hình ảnh:

 1. Nhấp vào nút Quét.
 2. Chọn độ phân giải khác trong hộp thoại quét.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn sử dụng độ phân giải 300dpi cho tài liệu không chứa văn bản nhỏ hơn 10 điểm. Sử dụng độ phân giải từ 400–600 dpi cho văn bản 9 điểm trở xuống.

 1. Quét hình ảnh.

Gợi ý: Bạn cũng có thể sử dụng Biên tập ảnh để thay đổi độ phân giải của hình ảnh. Để mở Biên tập ảnh, trên menu Trang, nhấp vào Chỉnh sửa hình ảnh…).

Quét các trang đối diện

Khi bạn quét các trang đối diện của một cuốn sách, cả hai trang sẽ xuất hiện trên cùng một hình ảnh.

Để cải thiện chất lượng OCR, hình ảnh có các trang đối diện sẽ cần phải tách thành hai hình ảnh riêng biệt. ABBYY FineReader 12 có một chế độ đặc biệt tự động tách các hình ảnh như vậy thành các trang riêng biệt trong tài liệu FineReader.

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để quét các trang đối diện từ một cuốn sách hoặc các trang kép.

 1. Mở hộp thoại Tùy chọn (Công cụ >Tùy chọn…) và nhấp vào tab Quét/Mở.
 2. Chọn tùy chọn Tách các trang đối diện trong nhóm Xử lý chung.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, đảm bảo các trang được đặt đúng hướng khi bạn quét và bật tùy chọn Phát hiện hướng trang trong tab Quét/Mở của hộp thoại Tùy chọn.

 1. Quét các trang đối diện.

Bạn cũng có thể truy cập cài đặt xử lý tự động bằng cách nhấp vào nút Tùy chọn… trong hộp thoại Mở hình ảnh (Tệp >Mở tệp PDF hoặc hình ảnh…) hoặc hộp thoại quét.

Bạn cũng có thể tách các trang đối diện thủ công:

 1. Mở Biên tập ảnh (Trang > Chỉnh sửa hình ảnh…).
 2. Sử dụng các công cụ trong nhóm Tách để tách hình ảnh.

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.