Lưu sách điện tử

ABBYY FineReader cho phép bạn quét sách giấy và chuyển đổi chúng thành các định dạng EPUB, FB2 DjVu. Bạn sẽ có thể đọc sách điện tử thu được trên máy tính bảng, bao gồm iPad, và trên các thiết bị di động khác và tải chúng lên tài khoản Kindle.com của bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể lưu sách điện tử ở định dạng HTML. Để biết chi tiết, xem "Lưu ở định dạng HTML".

Lưu ở định dạng FB2 hoặc EPUB

Để lưu văn bản của bạn trong định dạng FB2 hoặc EPUB:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng FB2... hoặc Lưu thành Ấn bản điện tử (EPUB)…. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng. Hoặc, trên menu Tệp, nhấp vào Lưu tài liệu dưới dạng, rồi nhấp vào FictionBook (FB2) hoặc Ấn bản điện tử (EPUB).

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Lưu > FB2/EPUB của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn… > Lưu > FB2/EPUB).

Tab này cung cấp các tùy chọn sau:

Cài đặt ảnh

Nếu văn bản của bạn chứa nhiều ảnh, tệp thu được có thể khá lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được cải tiến sử dụng các tùy chọn trong danh sách thả xuống Cài đặt ảnh.

Gợi ý:

  • Để chỉ định cài đặt ảnh riêng của bạn, chọn Tùy chỉnh…. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, cấu hình những cài đặt cần thiết và nhấp OK.
  • Nếu bạn không muốn giữ lại ảnh trong văn bản được nhận dạng, đảm bảo tùy chọn Giữ hình ảnh không được chọn.

Bố cục tài liệu

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu điện tử, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Văn bản có định dạng

Giữ nguyên đoạn, nhưng không giữ nguyên vị trí chính xác của các đối tượng và khoảng cách dòng. Bạn sẽ nhận được văn bản được căn trái liên tục (văn bản được in bằng chữ viết từ trái sang phải sẽ được căn phải).

Lưu ý: Mọi văn bản dọc sẽ được hiển thị ngang nếu tùy chọn này được chọn.

  • Văn bản thuần túy

Không giữ nguyên định dạng văn bản.

Sử dụng trang đầu tiên làm bìa

Chọn tùy chọn này sẽ đặt trang đầu tiên của tài liệu trên bìa của sách điện tử.

Cài đặt EPUB

Bạn có thể chọn phiên bản định dạng EPUB nào bạn muốn sử dụng.

Khi lưu vào EPUB, bạn có thể lưu thêm phông chữ và cỡ phông bằng cách chọn Lưu phông chữ và kích thước phông chữ. Chọn tùy chọn Phông chữ đã nhúng để nhúng phông chữ của tài liệu trong sách điện tử thu được.

Lưu ở định dạng DjVu

Để lưu văn bản của bạn trong DjVu:

  • Trên menu Tệp, nhấp vào Lưu dưới dạng tài liệu rồi nhấp vào Tài liệu DjVu. Hoặc, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp vào Lưu dưới dạng DjVu. Nếu định dạng bạn cần không hiển thị trong danh sách, nhấp vào Lưu ở định dạng khác… rồi chọn định dạng mong muốn từ danh sách thả xuống Loại lưu dưới dạng.

Gợi ý: Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab DjVu của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn… > Lưu > DjVu).

Tab này cung cấp các tùy chọn sau:

Lưu chế độ

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu điện tử, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Văn bản dưới hình ảnh trang

Lưu hình ảnh của trang và đặt văn bản được nhận dạng trong lớp không nhìn thấy riêng biệt bên dưới hình ảnh. Do đó, bạn có được tài liệu DjVu có thể tìm kiếm trông gần giống như tài liệu gốc.

  • Chỉ hình ảnh trang

Lưu hình ảnh của trang. Tài liệu đầu ra sẽ trông gần giống như tài liệu gốc, nhưng văn bản trong tài liệu sẽ không thể tìm kiếm được.

Nhiều lớp

Định dạng DjVu sử dụng kỹ thuật nén đặc biệt tách riêng hình ảnh trang vào các lớp và áp dụng phương thức nén khác nhau cho mỗi lớp đó. Theo mặc định, ABBYY FineReader sẽ tự động xác định liệu có sử dụng nén nhiều lớp trên trang hay không. Để bật hoặc tắt nén nhiều lớp cho tài liệu, chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Tự động trong danh sách thả xuống Đa lớp.

Cài đặt hình ảnh

Nếu văn bản của bạn chứa nhiều ảnh, tệp thu được có thể khá lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được cải tiến sử dụng các tùy chọn trong danh sách thả xuống Cài đặt hình ảnh.

Gợi ý: Để chỉ định cài đặt ảnh riêng của bạn, chọn Tùy chỉnh…. Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, thực hiện những cài đặt cần thiết và nhấp OK.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.