Mở hình ảnh hoặc tài liệu PDF

ABBYY FineReader 12 cho phép bạn mở tệp PDF và tệp hình ảnh trong các định dạng được hỗ trợ.

Hoàn thành các bước sau để mở tệp PDF hoặc tệp hình ảnh:

  1. Nhấp vào nút Mở trên thanh công cụ chính hoặc nhấp vào Mở tệp PDF hoặc hình ảnh… trên menu Tệp.
  2. Chọn một hoặc nhiều tệp từ hộp thoại mở ra.
  3. Nếu bạn chọn tệp có nhiều trang, bạn có thể chỉ định phạm vi trang bạn muốn mở.
  4. Bật tùy chọn Tự động xử lý các trang khi chúng được thêm vào nếu bạn muốn tự động xử lý sơ bộ ảnh.

Gợi ý: Hộp thoại Tùy chọn cho phép bạn chọn cách xử lý sơ bộ ảnh: lỗi nào sẽ được xóa bỏ, tài liệu sẽ được phân tích hay không, v.v.. Để mở hộp thoại Tùy chọn, nhấp vào nút Tùy chọn…. Để biết thêm về cài đặt xử lý sơ bộ, xem " Các tùy chọn quét và mở".

Lưu ý: Nếu có tài liệu FineReader đang mở khi bạn mở hình ảnh trang hoặc tài liệu mới, các trang mới sẽ được thêm vào cuối tài liệu FineReader này. Nếu không có tài liệu FineReader nào đang mở, một tài liệu mới sẽ được tạo từ các trang mới.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về tài liệu FineReader và các trang trong phần "Tài liệu FineReader là gì?".

Lưu ý: Quyền truy cập vào một số tài liệu PDF bị tác giả của tài liệu hạn chế. Những hạn chế này bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu, hạn chế mở tài liệu và hạn chế sao chép nội dung. Khi mở những tệp này, ABBYY FineReader có thể yêu cầu mật khẩu.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.