Thêm ảnh mà không xử lý

Bạn có thể sử dụng các tác vụ tự động hóa Quét nhanh, Mở nhanh hoặc Quét và lưu dưới dạng hình ảnh trong cửa sổ Tác vụ để quét hoặc mở hình ảnh trong ABBYY FineReader mà không xử lý sơ bộ hoặc OCR. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có tài liệu rất lớn và chỉ cần nhận dạng một số trang của tài liệu.

Để biết chi tiết, xem "Sao chép nội dung từ tài liệu" và "Lưu hình ảnh của trang".

  1. Trong danh sách thả xuống Chế độ màu, chọn chế độ màu đầy đủ hoặc đen trắng.

Quan trọng! Sau khi tài liệu được chuyển đổi sang dạng đen trắng, bạn sẽ không thể khôi phục màu.

  1. Nhấp vào tác vụ tự động hóa mà bạn cần:
    • Quét nhanh quét tài liệu giấy và mở hình ảnh trong ABBYY FineReader mà không xử lý sơ bộ ảnh hoặc OCR
    • Mở nhanh, mở tài liệu PDF và tệp hình ảnh trong ABBYY FineReader mà không xử lý sơ bộ ảnh hoặc OCR
    • Quét và lưu dưới dạng hình ảnh quét tài liệu và lưu ảnh quét. Sau khi hoàn thành quét, hộp thoại lưu hình ảnh sẽ mở ra.

Để biết danh sách các định dạng tệp mà bạn có thể lưu hình ảnh được quét, xem "Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ".

Kết quả, hình ảnh sẽ được thêm vào tài liệu ABBYY FineReader mới hoặc được lưu vào thư mục mà bạn chọn.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.