Як відредагувати властивості зони

Під час виконання автоматичного аналізу програма виділяє на сторінках документа зони різних типів(таблиці, зображення, текст, штрих-коди), а також аналізує структуру документа, виділяючи в тексті заголовки різного рівня і такі елементи оформлення як колонтитули, підписи до зображень і діаграм тощо.

Якщо властивості тексту в деяких областях типу Текст або Таблиця було визначено неправильно, то ви можете скорегувати їх вручну.


  1. У вікні Зображення або Крупний план виділіть зону й відредагуйте її властивості на панелі Параметри зони вікна Зображення.

На панелі Параметри зони задаються такі властивості:

Примітка.

  • Використовуйте кнопки / для переміщення панеллю властивостей, якщо ширина вікна Зображення не дозволяє бачити всю панель з властивостями відразу.
  • Деякі властивості тексту можна змінювати з контекстного меню зони Текст.
  1. Після внесення необхідних змін запустіть розпізнавання ще раз.

Докладніше про роботу із зонами див. «Як відредагувати форму й положення зон».

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.