Integrering med Microsoft PowerPoint

Download

Tack vare integreringen med Microsoft PowerPoint är det lätt att skapa PDF-dokument från PowerPoint-presentationer direkt i PowerPoint.

Så använder man PowerPoint-presentationer för att skapa PDF-dokument.

Gör så här för att skapa och spara PDF-dokument:

 1. Skapa eller öppna önskad presentation i Microsoft PowerPoint.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF, klicka på Skapa PDF.
 3. Gör följande i dialogrutan som visas:
  1. Ange namn och katalog för det PDF-dokument som ska skapas.
  2. Välj Öppna dokument om du behöver öppna det dokument som ska skapas i ett PDF-verktyg.
  3. Klicka på Spara.

Vid behov, ange antalet bildspel som ska användas för att skapa din PDF-fil. För att göra det, klicka på Inställningar i verktygsfältet och välj ABBYY FineReader PDF Begär sidspecificering i dialogrutan som visas. Om detta alternativ väljs kommer en dialogruta att visas där det går att välja sidor varje gång ett nytt PDF-dokument skapas. Det går också att ange andra inställningar för PDF-generering.

Detta sparar det PDF-dokument som ska skapas i angiven katalog och öppnar det i ett PDF-verktyg om detta alternativ har angetts.

PDF-genereringsinställningar för PowerPoint-presentationer

Dialogrutan innehåller följande inställningsgrupper:

 • Konvertera talaranteckningar
  Välj detta alternativ för att spara författarens kommentarer.
 • Inkludera dolda bilder
  Välj detta alternativ för att automatiskt spara gömda bildspel när PDF-dokument skapas.
 • Skapa PDF/A
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument. Välj önskad PDF/A-typ i rullistan till höger.
 • Skapa PDF/UA
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/UA-kompatibelt dokument. Utseendet i ett sådant dokument kan skilja sig från originaldokumentet.
 • Skydda dokument med lösenord
  Välj detta alternativ om du behöver ange lösenord för att skydda dina PDF-dokument från obehörig visning, utskrift och redigering. Klicka därefter på Inställningar... och ange önskade säkerhetsparametrar i dialogrutan som visas.
 • Skapa PDF-taggar
  PDF-taggar skapas också när PDF-dokument genereras.
  Förutom text och bilder kan filer också innehålla viss information om dokumentet, som logisk struktur, illustrationer och tabeller. Denna information lagras i PDF-taggar som gör att det går att visa PDF-dokumentet på skärmar med olika storlek, t.ex. handhållna enheter.
 • Tillämpa på följande bilder
  Angivna bildspel används när PDF-dokument skapas.
  • Alla
   Om detta alternativ väljs kommer alla bildspel att användas för att skapa PDF-dokumentet.
  • Begär sidspecificering
   En dialogruta med sidval visas varje gång ett nytt PDF-dokument skapas.
   AlternativetBegär sidspecificering går endast att välja när alternativet Konvertera talaranteckningar inte är valt.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.