Tar bort konfidentiell information

Download

Med ABBYY FineReader 12 kan du enkelt ta bort konfidentiell information från tolkade texter.

  1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Redaktionsläge eller klicka på -knappen på huvudverktygsfältet.
  2. I fönstret Text stryker du med märkpennan över den text som du vill dölja.

Tips! Om du råkar stryka över några tecken av misstag kan du ångra den senaste överstrykningen genom att trycka på CTRL+Z eller genom att klicka på knappen Ångra i huvudverktygsfältet.  

  1. Spara dokumentet.

Den överstrukna texten kommer att visas som punkter i utdatadokumentet. Om formatet du valde att spara i stödjer text- och bakgrundsfärger så kommer tecknen att visas som svarta rektanglar.

Du stänger av Redaktionsläget genom att antingen

  • klicka på Redaktionsläge i menyn Verktyg en gång till, eller genom att
  • klicka på i huvudverktygsfältet.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.