Om programmet inte lyckas med att tolka vissa tecken

Download

ABBYY FineReader använder data om dokumentspråket när det tolkar texter. Programmet kan misslyckas med att tolka vissa tecken i dokumentet som har ovanliga element (t.ex. kodnummer) eftersom dokumentspråket inte innehåller dessa tecken. Om du vill tolka sådana dokument ska du skapa ett anpassat språk som innehåller alla de nödvändiga tecknen. Du kan även tilldela flera språk till språkgrupper och använda dessa grupper för tolkning.

Skapa ett användarspråk

 1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Språkredigerare…
 2. I dialogrutan Språkredigerare ska du klicka på Nytt…
 3. I dialogrutan som visas ska du välja alternativet Skapa ett nytt språk baserat på ett befintligt språk, därefter ska du välja språket som ska användas som basen för ditt nya språk och sedan klickar du på OK.
 4. Dialogrutan Språkegenskaper öppnas. I den här dialogrutan ska du:
  1. Ange namnet på det nya språket.
  2. Basspråket som du valde tidigare kommer att visas i listrutan Källspråk. Du kan ändra källspråket.
  3. I Alfabet finns basspråkets alfabet. Klicka på knappen om du vill redigera alfabetet.
  4. Det finns flera alternativ för Ordlista som kommer att användas av programmet vid tolkning av text och kontrollering av resultaten:
   • Ingen

Språket kommer inte att ha en ordlista.

 • Inbyggd ordlista

Programmets inbyggda ordlista kommer att användas.

 • Egen ordlista

Klicka på knappen Redigera… för att ange termer i ordlista, för att importera en befintlig ordlista som är anpassad eller en textfil med Windows-1252-kodning (termerna måste separeras av blanksteg eller andra tecken som inte finns i alfabetet).

Obs! Ord från användarordlistan kommer inte att markeras som felaktig när stavningen i den tolkade texten kontrolleras. De kan skrivas helt i gemener eller versaler, eller börja med en versal.

Ordet finns i ordlistan Ord som inte kommer att betraktas som felaktiga under en stavningskontroll
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Reguljärt uttryck

Du kan skapa en ordlista för ett anpassat språk med vanliga uttryck.

Mer information finns i "Vanliga uttryck."

 1. Språk kan ha flera ytterligare egenskaper. Du ändrar dessa egenskaper genom att klicka på knappen Avancerat….

Dialogrutan Avancerade språkegenskaper kommer att öppnas. Här kan du ange:

 • Tecken som kan finnas i början och slutet av ett ord
 • Tecken som inte är bokstäver som visas separat från ord
 • Tecken som kan visas i mitten av ord och ska ignoreras.
 • Tecken som inte kan visas i text som tolkas med den här ordlistan (otillåtna tecken)
 • Alla tecken från språket som går att tolka
 • Du kan även aktivera alternativet Texten kan innehålla arabiska siffror, romerska siffror och förkortningar
 1. Du kan nu välja det nyligen skapade språket när du väljer dokumentspråk.

Mer information om dokumentspråk finns i "Dokumentfunktioner att ta hänsyn till innan OCR".

Som standard sparas användarspråket automatiskt i dokumentmappen för FineReader. Du kan även spara alla användarspråk och användarmönster som en enstaka fil. Du gör det här genom att klicka på Alternativ… i menyn Verktyg för att öppna dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Läs och sedan på knappen Spara till fil ....

Så här skapar du en språkgrupp

Om du kommer att använda en viss språkkombination ofta vill du kanske underlätta arbetet genom att gruppera språken.

 1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Språkredigerare….
 2. I dialogrutan Språkredigerare ska du klicka på Nytt….
 3. I dialogrutan Nytt språk eller ny grupp ska du välja Skapa en ny språkgrupp och sedan klicka på OK.
 4. I dialogrutan Språkgruppsegenskaper ska du skriva ett namn på den nya gruppen och markerar språken som ska användas.

Obs! Om du vet att texten inte kommer att innehålla vissa tecken kan det vara praktiskt att ange dem som förbjudna tecken. Genom att ange sådana tecken kan tolkningshastigheten öka samtidigt som tolkningskvaliteten förbättras. Om du vill ange otillåtna tecken ska du klicka på knappen Avancerat… i dialogrutan Språkgruppsegenskaper. I dialogrutan Avancerade språkgruppsegenskaper ska du skriva de förbjudna tecknen i fältet Otillåtna tecken.

 1. Klicka på OK.

Den nyligen skapade gruppen kommer att läggas till i listrutan Dokumentspråkhuvudverktygsfältet.

Som standard sparas användarspråkgrupper automatiskt till dokumentmappen för FineReader. Du kan även spara alla användarspråk och användarmönster som en enstaka fil. Du gör det här genom att klicka på Alternativ… i menyn Verktyg för att öppna dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Läs och sedan på knappen Spara till fil….

Tips! Om du behöver en viss språkkombination för ett dokument kan du också välja språken direkt, utan att behöva skapa en grupp.

 1. Gå till listrutan Dokumentspråk och välj Fler språk….
 2. I dialogrutan Språkredigerare ska du välja Ange språk manuellt.
 3. Välj önskat språk och klicka på Avbryt.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.