Integracja z programem Microsoft Excel

Integracja z programem Microsoft Excel ułatwia tworzenie plików PDF z dokumentów Excel i wysyłanie ich pocztą elektronicznąbezpośrednio z programu Microsoft Excel.

Jak utworzyć dokument PDF z dokumentu Excel

Aby utworzyć i zapisać dokument PDF:

 1. Utwórz lub otwórz odpowiedni dokument w programie Microsoft Excel.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF kliknij Utwórz plik PDF.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wykonaj następujące czynności:
  1. Podaj nazwę wynikowego pliku PDF i określ folder, w którym ma zostać zapisany.
  2. Jeśli chcesz otworzyć dokument wynikowy w przeglądarce plików PDF, wybierz Otwórz dokument.
  3. Kliknij Zapisz.

W razie potrzeby kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDFi zdefiniuj ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Spowoduje to zapisanie dokumentu PDF w określonym folderze i otwarcie go w przeglądarce plików PDF, jeśli została wybrana taka opcja.

Jak utworzyć dokument PDF z dokumentu Excel i wysłać go na adres e-mail

Aby utworzyć dokument PDF i wysłać go pocztą elektroniczną:  

 1. Utwórz lub otwórz odpowiedni dokument w programie Microsoft Excel.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF kliknij Utwórz plik PDF i wyślij go e-mailem.

To spowoduje załączenie dokumentu PDF do nowej pustej wiadomości e-mail.

W razie potrzeby do utworzenia dokumentu PDF możesz wykorzystać tylko określone arkusze. W tym celu kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDFi wybierz opcję Poproś o określenie arkuszy kalkulacyjnych w oknie dialogowym, które się pojawi. Włączenie tej opcji spowoduje pojawianie się okna dialogowego wyboru arkusza za każdym razem przy tworzeniu nowego dokumentu PDF. Dodatkowo możesz zdefiniować inne ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Ustawienia tworzenia dokumentów PDF z dokumentów Excel

To okno dialogowe zawiera następujące grupy ustawień:

 • Utwórz dokument PDF/A
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/A. Wybierz interesujący Cię typ dokumentu PDF/A z listy rozwijanej po prawej stronie.
 • Utwórz dokument PDF/UA
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/UA. Wygląd takiego dokumentu może się różnić od wyglądu oryginalnego dokumentu.
 • Chroń dokumenty hasłem
  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić hasło do ochrony dokumentu PDF przed nieautoryzowanym przeglądaniem, drukowaniem i edytowaniem. Następnie kliknij opcję Ustawienia... i w oknie dialogowym, które się pojawi zdefiniuj parametry bezpieczeństwa .
 • Zastosuj do następujących arkuszy kalkulacyjnych
  Wybierz tę opcję, aby do utworzenia dokumentu PDF użyć tylko określonych arkuszy: aktywny arkusz, wszystkie arkusze, wybrany obszar. Jeśli chcesz, aby okno dialogowe wyboru arkusza pojawiało się za każdym razem przy tworzeniu dokumentu PDF, wybierz opcję Poproś o określenie arkuszy kalkulacyjnych.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.