Sneltoetsen

Download

In ABBYY FineReader 12 worden de volgende sneltoetsen gebruikt voor de meest gangbare opdrachten. U kunt ook uw eigen sneltoetsen maken.

Om zelf een sneltoets aan te maken:

  1. Klik in het menu Extra op Aanpassen… om het dialoogvenster Pas de werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen te openen.
  2. Op het tabblad Sneltoetsen selecteert u in het veld Categorieën een categorie.
  3. In het veld Opdrachten selecteert u de opdracht waarvoor u een sneltoets wilt maken of aanpassen.
  4. Klik in het veld Nieuwe sneltoets indrukken en druk vervolgens de toetsen in die u als sneltoets voor deze opdracht wilt gebruiken.
  5. Klik op Toewijzen. De toets wordt toegevoegd aan het veld Huidige snelkoppeling.
  6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  7. Om de standaardwaarden voor de sneltoetsen te herstellen, klikt u op Herstellen (voor een vooraf geselecteerde categorie opdrachten) of Alles herstellen (voor alle sneltoetsen).
Menu Bestand
Opdracht Sneltoetsen
Pagina's scannen… Ctrl+K
PDF-bestand of afbeelding openen… Ctrl+O
Nieuw FineReader-document Ctrl+N
FineReader-document openen… Ctrl+Shift+N
Document opslaan als Ctrl+S
Pagina's als afbeeldingen opslaan… Ctrl+Alt+S
Document e-mailen Ctrl+M
Afbeeldingen e-mailen Ctrl+Alt+M
Tekst afdrukken Ctrl+P
Afbeelding afdrukken Ctrl+Alt+P

Terug naar begin

Menu Bewerken
Opdracht Sneltoetsen
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw uitvoeren Ctrl+Enter
Knippen Ctrl+X
Kopiëren

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Plakken

Ctrl+V

Shift+Insert

Wissen Verwijderen
Alles selecteren Ctrl+A
Zoeken… Ctrl+F
Volgende zoeken F3
Vervangen… Ctrl+H

Terug naar begin

Menu Weergeven
Opdracht Sneltoetsen
Paginavenster tonen F5
Alleen Afbeeldingsvenster weergeven F6
Afbeeldings- en Tekstvensters weergeven F7
Alleen Tekstvenster weergeven F8
Zoomvenster tonen Ctrl+F5
Volgend venster Ctrl+Tab
Vorig venster Ctrl+Shift+Tab

Terug naar begin

Menu Document
Opdracht Sneltoetsen
Document lezen Ctrl+Shift+R
Document analyseren Ctrl+Shift+E
Naar volgende pagina

Alt+Pijl Omlaag

Page Up

Naar vorige pagina

Alt+Pijl Omhoog

Page Down

Ga naar pagina… Ctrl+G
Huidige pagina sluiten Ctrl+F4

Terug naar begin

Menu Pagina
Opdracht Sneltoetsen
Pagina lezen Ctrl+R
Pagina analyseren Ctrl+E
Afbeelding bewerken… Ctrl+Shift+C
Alle gebieden en tekst verwijderen Ctrl+Delete
Tekst verwijderen Ctrl+Shift+Delete
Pagina-eigenschappen… Alt+Enter

Terug naar begin

Menu Gebied

Opdracht Sneltoetsen
Gebied lezen Ctrl+Shift+B
Gebiedstype wijzigen naar Tekst Ctrl+2
Gebiedstype wijzigen naar Tabel Ctrl+3
Gebiedstype wijzigen naar Afbeelding Ctrl+4
Gebiedstype wijzigen naar Achtergrondfoto Ctrl+6
Gebiedstype wijzigen naar Barcode Ctrl+5
Gebiedstype wijzigen naar Herkenningsgebied Ctrl+1

Terug naar begin

Menu Extra
Opdracht Sneltoetsen
Taakbeheer… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Woordenboeken bekijken… Ctrl+Alt+D
Taleneditor… Ctrl+Shift+L
Patroneneditor… Ctrl+Shift+A
Verificatie… Ctrl+F7
Volgende fout Shift+F4
Vorige fout Shift+F5
Opties… Ctrl+Shift+O

Terug naar begin

Menu Help
Opdracht Sneltoetsen
Help F1

Terug naar begin

Algemeen
Opdracht Sneltoetsen
Het geselecteerde tekstfragment vet maken Ctrl+B
Het geselecteerde tekstfragment cursief maken Ctrl+I
Het geselecteerde tekstfragment onderstrepen Ctrl+U
Naar tabelcel Pijltoetsen
Overschakelen naar het venster Pagina's Alt+1
Overschakelen naar het venster Afbeelding Alt+2
Overschakelen naar het venster Tekst Alt+3
Overschakelen naar het venster In-/uitzoomen Alt+4

Terug naar begin

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.